Företagarna

Listar alla artiklar taggade med: Företagarna

Transportföretagen lämnar in gemensam konsekvensanalys av miljözon i Stockholm

I slutet av år 2024 planerar den politiska majoriteten i Stockholm stad att införa miljözon klass 3 i en del av Stockholm city. Kritiken har inte låtit vänta på sig. Nu visar en konsekvensanalys framtagen av flera branschorganisationer att planerna har en för snäv tidsram och kommer att få stora negativa konsekvenser för näringslivet. Bland annat hotas 200 000 bussresor och möjligheten till varuleveranser.