En Bättre Sits

Listar alla artiklar taggade med: En Bättre Sits

Vägarna glömdes bort i svar om EU:s infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets "En Bättre Sits"-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013. En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och ett fortsatt helhetsperspektiv på samtliga trafikslag efterfrågas av länen.