Bostadsbaracker

Listar alla artiklar taggade med: Bostadsbaracker

Partille kommun agerade snabbt efter tips

Bostadsbaracker på industriområde inte okej

Många trailerekipage, fordonsvård och förare boendes i baracker tätt intill varandra i ett industriområde, väckte uppmärksamhet och frågor om huruvida detta var förenligt med stadsplaneringen. Svaret är ? det är inte okej!
Kommunen agerade snabbt och nu är barackerna borta.