Proffs fotograf åkte till industriområdet för att dokumentera boendet så snart redaktionen fått tips om det som kunde anses som olagligt boende.Fotograf: Tommy Holl

Partille kommun agerade snabbt efter tips

Bostadsbaracker på industriområde inte okej

Många trailerekipage, fordonsvård och förare boendes i baracker tätt intill varandra i ett industriområde, väckte uppmärksamhet och frågor om huruvida detta var förenligt med stadsplaneringen. Svaret är ? det är inte okej!
Kommunen agerade snabbt och nu är barackerna borta.

I februari kontaktades Proffs av Lasse Friberg som numera är en pensionerad chaufför med över fyrtio år bakom ratten och som ägnar sin tid åt det stora intresset motorcyklar. När han inte har koll på vad som sker i hemtrakterna vill säga.

Han hade två tips om otillbörligt parkerade, gästande förare och ekipage som bedrev verksamheter som han anade inte var tillåtna. Det ena tipset rörde Bergsjön och där agerade kommunen efter Lasses tips mycket snabbt med lyckat resultat efter endast två veckor. Det andra handlade om Järnringen i Partille kommun.
– Det stod flera baracker tätt inpå varandra, det bodde folk där och utanför stod många trailerekipage som både reparerades och tvättades, berättar Lasse som tycker att även utländska aktörer ska följa svenska lagar och regler när de är här.

Fokus hamnade på boendet och våra efterfrågningar bekräftade att det inte är tillåtet att bo där. Och oavsett det, stod barackerna dessutom för nära varandra utan de lagstadgade fyra metrarna emellan.

Proffs kontaktperson på kommunen blev Tobias Persson, samordnare Byggenheten/Byggnadsinspektör på Samhällsbyggnadskontoret. Vad hände efter att vi ställt frågor?
– Byggnadsnämndens tillsynshandläggare åkte ut till platsen för att få en uppfattning om hur det såg ut och upprättade ett ärende, säger han. Sedan skickade vi brev till fastighetsägaren för att få en förklaring.

Fastighetsägaren återkom till kommunen, men det fanns ingen möjlighet att bevilja bygglov i efterhand varför han valde att samarbeta och skyndsamt avlägsna barackerna. Den 27 mars var de borta.

Transportbranschen har sett att det uppstår problem när utländska aktörer samlas på platser som inte är lämpade för verksamheten de bedriver där. Är det vanligt att ni får apropåer som involverar lastbilar?
– Vi får in många anmälningar om olovligt byggande, men jag kan inte säga att det är vanligt med åtgärder som berör lastbilar, säger Persson.

De största svårigheterna med dylika ärenden uppstår när fastighetsägaren inte vill samarbeta, säger han och att de då måste använda sig av förelägganden och i förlängningen andra myndigheter som polis och kronofogden.
– Resultatet blir i slutänden detsamma, men resan dit blir mer arbetsam för både oss och fastighetsägaren, säger han.

I stort har olika olovliga byggande alltid funnits, men Persson spekulerar i att anmälningsbenägenheten kanske har ökat. Om man som Lasse vill göra en anmälan direkt till er kommun, vart vänder man sig då?
– Ring till kommunens kundcenter som sedan förmedlar anmälan internt till rätt avdelning och vi uppskattar om anmälan kan åtföljas av en bild på vad som sker och en så exakt adress som möjligt, säger Persson.

Han säger att många gånger är anmälningarna vaga och det kan vara svårt att hitta platsen eller förstå vad som faktiskt sker. Det är fortfarande aktivitet på platsen idag med många fordon, hur ser ni på det?
– Den verksamhet som idag bedrivs på platsen med ett relativt stort antal trailerekipage, förefaller ligga inom ramen för det tillåtna, men vi kommer att hålla ett extra öga på den platsen nu, avrundar Tobias Persson.

Om artikeln

Publicerad: 2017-04-12 16:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Bostadsbaracker Industriområde Partille kommun