Arbetsmiljölagen

Listar alla artiklar taggade med: Arbetsmiljölagen

Inga skärpta regler om anmälan av arbetsplatsolyckor

Andra facktidningar har publicerat uppgifter om att reglerna kring anmälan olyckor och tillbud på arbetsplatsen skärps från den 9 mars. Uppgiften är felaktig. Proffs reder ut vad som gäller.

VBG onspot

Det är inte okej att ta sig friheter på andras bekostnad

Varje arbetsgivare har en mängd förpliktelser i förhållande till sina anställda. Inte minst arbetsmiljölagens bestämmelser är synnerligen krävande vad gäller till exempel skyldigheten att i varje sekund tillskapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för alla som arbetar i verksamheten.

Daf