Inga skärpta regler om anmälan av arbetsplatsolyckor

Andra facktidningar har publicerat uppgifter om att reglerna kring anmälan olyckor och tillbud på arbetsplatsen skärps från den 9 mars. Uppgiften är felaktig. Proffs reder ut vad som gäller.

Det enda som hänt är att bestämmelsen om anmälan av olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket flyttats från arbetsmiljöförordningen till arbetsmiljölagen, och det hände 1 juli 2014.

Bestämmelsen som nu återfinns i arbetsmiljölagens kapitel 3, § 3a, innebär att en arbetsgivare utan dröjsmål ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som inträffat i arbetet. Samma sak gäller för skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare tvekar om olycka eller tillbud är av den karaktären att en anmälan ska göras, eller dröjer med att göra en anmälan.

Om Arbetsmiljöverket då anser att anmälan skulle ha gjorts, eller att den gjorts för sent, görs som regel en åtalsanmälan. En sådan anmälan leder vanligtvis till att arbetsgivaren döms att betala företagsbot på 25 000 kronor. Det har under de senaste tre åren drabbat ett 20-tal företag/verksamheter.

Å andra sidan är det inte straffbart att anmäla i onödan, alltså anmäla även sådant som Arbetsmiljöverket bedömer inte är anmälningspliktigt. Rådet är alltså att i princip anmäla alla olyckor och tillbud, för att ha ryggen fri.

Anmälan kan väldigt enkelt göras på nätet, via en tjänst som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gemensamt tillhandahåller. Digital blankett finns på www.anmalarbetsskada.se.

Om artikeln

Publicerad: 2015-03-02 16:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket