Arbetsgivare

Listar alla artiklar taggade med: Arbetsgivare

Det är inte okej att ta sig friheter på andras bekostnad

Varje arbetsgivare har en mängd förpliktelser i förhållande till sina anställda. Inte minst arbetsmiljölagens bestämmelser är synnerligen krävande vad gäller till exempel skyldigheten att i varje sekund tillskapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för alla som arbetar i verksamheten.

Nokian