Vi vill tacka alla hjältar i transportbranschen!

Vi vill tacka alla hjältar i transportbranschen!

Att hålla transporterna igång är tillsammans med sjukvård och livsmedelsförsörjning viktiga faktorer för att samhället ska fungera även i kristider.
Vi vill därför tacka er chaufförer och åkare som kämpar hårt för att hålla Sverige igång!