Foto: MAN Truck & Bus. Foto: MAN Truck & Bus.

MAN utfärdar brådskande kontrollmeddelande

MAN Truck & Bus uppmanar ägare till vissa fordon med D26 Euro 6c-motorer byggda mellan 2016 och 2019 att få sina fordon kontrollerade eftersom dessa motorer i sällsynta fall kan skadas och bränder kan uppstå som följd.

Uppmaningen gäller ägare till lastbilar och bussar byggda mellan 2016 och 2019 utrustade med motortyperna D2676LF51-53 eller D2676LOH35-37. Senare modeller med Euro 6d- och Euro 6e-motorer påverkas inte.

Företaget varnar för att dessa motorer i sällsynta fall kan skadas och potentiellt orsaka bränder på grund av flera faktorer inklusive oljeförorening, felaktigt underhåll och användning av icke godkända delar. Specifikt är de blyfria lagren som används för att uppfylla nya regulatoriska krav mer känsliga för gammal olja och förorening.

MAN har redan genomfört över 60 000 åtgärder i godkända verkstäder och åtgärdat cirka 50 procent av de drabbade fordonen. Företaget har en flotta på cirka 120 000 tunga lastbilar och över 5 000 bussar byggda under den angivna perioden varav 170 fall av bränder har rapporterats sedan motorernas marknadsintroduktion, inklusive 18 incidenter 2024.

MAN betonar vikten av att följa föreskrivna underhållsscheman och serviceintervaller för att förhindra motorskador och säkerställa fordonets säkerhet. Företaget har kommunicerat detta till berörda kunder flera gånger sedan slutet av 2022.

För fordon som ännu inte genomgått de nödvändiga kontrollerna, har MAN implementerat tekniska åtgärder som till exempel att byta ut potentiellt skadade oljefilterkåpor. Kunder uppmanas att agera snabbt för att minska riskerna och upprätthålla tillförlitligheten hos sina fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-02 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonskontroll MAN MAN Truck & Bus Motorskador