Kommer dessa fordon att försvinna i framtiden? Foto: Trafikverket. Kommer dessa fordon att försvinna i framtiden? Foto: Trafikverket.

Tyskland genomför försök med digitala vägtransportledare

Digitala vägtransportledare som hjälper lastbilschaufförer att transportera skrymmande och tunga laster ska ersätta fysiska sådana och på så sätt optimera processen. Det tyska ministeriet för digitalisering och transport (BMDV) har lanserat ett rikstäckande pilotprojekt som samarbetar med de federala staterna.

Termen ”digital vägtransportledare” avser elektroniska förarassistanssystem som navigerar specialtransporter längs godkända rutter i realtid och visar även de regler som ska följas enligt dispensen för transporten tillsammans med även exempelvis körinstruktioner.

I framtiden kommer det inte att behövas någon mänsklig vägtransportledare, men transportföretaget kan själva välja om de vill köra digitalt eller med fysisk vägtransportledare.

Pilottester av lösningen pågår redan i ett antal delstater och har testats på motorvägar sedan mars 2024. Det rikstäckande försöket kommer att genomföras enligt enhetliga specifikationer.

Det digitala försöket visar hur smarta digitala lösningar kan avlasta logistiker utan att kompromissa med trafiksäkerheten och skydda väginfrastrukturen. ”Detta innebär en betydande lättnad för transportbranschen”, säger Oliver Luksic, statssekreterare vid det tyska transportministeriet.

I framtiden kommer dispensansökan att inkludera en bestämmelse för användningen av den digitala vägtransportledaren som överenskommits mellan de federala och statliga myndigheterna säger BMDV.

När försöket med digitala vägtransportledare som genomförs av Federal Highway Administration (BASt) är klar, kommer den federala regeringen, i samråd med delstaterna, att föreslå en plan för ett permanent och regelbundet godkännande av lösningen, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-19 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Digital Vägtransportledare Dispenstransport Specialtransport Vägtransportledare