Midlands samarbetspartner Assistancekåren på uppdrag. Samarbetet startade år 2004 och fyller nu 20 år.   Midlands samarbetspartner Assistancekåren på uppdrag. Samarbetet startade år 2004 och fyller nu 20 år.

Laddassistans för elbilar och vägassistans för äldre bilar?

Midland har lösningen för hur man maxar lojaliteten och nöjda kunder. Midland lanserar nu ett utökat samarbete med Assistancekåren som innebär att verkstadskunder kan registrera kundbilar för laddassistans (EV) eller basassistans för äldre bilar. Produkterna är premiebaserade.

Jonas Udd på Midland AB, säger att man följer beståndsutvecklingen hos sina verkstadskunder och kan precis som analysföretaget Vroom konstatera att konkurrensen hårdnar med ett bestånd av personbilar som senaste åren minskat med hundratusentals i åldersspannet 0–15 år.

Minskningen beror på minskad nybilsförsäljning, kraftigt ökad export samt att många bilägare väljer behålla nuvarande bil längre.
– Därför tror vi det är en god idé att kartlägga sin marknad och se över sin konkurrenskraft. Det går inte luta sig tillbaka och hoppas på att den gamla set-upen fungerar eller på en kommande högkonjunktur, säger Jonas Udd.

I dag kartlägger de verkstadens kundbilar för att maximera lojaliteten till verkstaden genom att erbjuda och kommunicera mervärden till bilägarna. Har bilen nybilsgaranti, märkesassistans eller Midland fri vägassistans, kommuniceras detta till servicekunderna via kallelse innan service och ”tack-för-besöket-sms” med mervärdesbevis efter service.

Verkstaden maximerar lojaliteten genom att mervärdena kombineras med Midlands precision i servicemognadsberäkningen.
– Rätt budskap i rätt tid för varje kunds upplevelse av verkstadsbesöket helt enkelt, säger Jonas Udd.

Midland har inte kunnat finansiera fri vägassistans för elbilar då de inte konsumerar någon motorolja. Dessutom har en assistansprodukt saknats för bilar i över 10 år. Nu ger Midland och Assistancekåren verkstäder och bilåterförsäljare ett verktyg för att registrera laddassistans för elbilar eller basassistans för äldre bilar.

Verkstaden väljer om assistansen ska erbjudas gratis för servicekunderna (verkstadsfinansierad) eller om assistansen ska erbjudas som en köp-till-produkt bland de servicekunder som är aktuella.

Är verkstaden auktoriserad av Midland och köper Midlands motoroljor, gäller fortsatt fri vägassistans eller motorgaranti med assistans utan premie eller självrisk för bilar och transportbilar upp till 10 år eller 50 000 mil samt husbilar upp till 15 år. Den täcker tillsammans med eventuell nybilsgaranti och märkesassistans majoriteten av servicekunderna. De premiebaserade produkterna kompletterar de befintliga mervärdena.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-18 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Assistancekåren Basassistans Fordonshaveri Laddassistans Midlands