Internationell uppmärksamhet om säkerhet vid plankorsningar – ”Stanna aldrig”

I början av juni uppmärksammas varje år risker där väg och järnväg möts. Samma budskap går ut i över 50 länder.
– Spåren är till för tågen! Naturligtvis är vi på Green Cargo med och gör vår röst hörd i denna livsviktiga fråga, säger Karin Hesse, säkerhetsdirektör på Green Cargo.

– I år uppmärksammar vi risker vid plankorsningar tillsammans med våra branschkollegor i Sverige den 11 juni. Men säkerhetsfrågan är ständigt aktuell i vår verksamhet och inte bara just idag, säger Karin Hesse.

I det svenska järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar som Trafikverket förvaltar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Det finns ytterligare cirka 2 000 plankorsningar som ägs av kommuner, industrier och hamnar. Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som normalt passerar där.

Ett antal av dessa korsningar finns inom eller i anslutning till industrier och hamnar där växlingsrörelser på järnväg passerar. I många fall är det kommuner eller enskilda infrastrukturförvaltare som har ansvaret för säkerheten runt dessa plankorsningar, till exempel på vägarna i samhällen eller inne på industriområden. Ibland tillkommer nya eller tillfälliga transportbehov med tunga fordon eller laster som medför särskilda risker.

Varje år omkommer cirka 20 personer på plankorsningar, gående och vägtrafikanter. De senaste åren har flera allvarliga olyckor inträffat där lokförare eller annan personal har omkommit.

För gående finns de största riskerna inom tätort, även där det finns bommar. För vägfordon är det oskyddade plankorsningar utanför tätort där det saknas aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler som är mest drabbade. Tunga vägfordon, som utgör en fara för personal och passagerare på tåget, finns med i många händelser – även där det finns bommar.

Det handlar alltså om direkta dödsrisker för den som väljer att chansa vid passage av en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist. Men för den som kör loket handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att människor i värsta fall dör eller att själv bli allvarligt skadad. Den här oron bär många medarbetare med sig dagligen och speciellt påtaglig blir den vid särskilt utsatta ställen där man vet att biltrafikanter hela tiden chansar och skyddsanordningarna är otillräckliga.

– Vi arbetar löpande med att påverka infrastrukturförvaltare att vidta säkerhetsförbättringar i den fysiska miljön vid plankorsningar, framför allt där växlingsarbete sker. Men det finns även saker som enskilda vägtrafikanter enkelt kan göra för att skapa en god säkerhet vid passage av plankorsningar, säger Karin Hesse.

Green Cargos uppmaning till samtliga vägtrafikanter är att alltid vara uppmärksamma och respektera reglerna vid passage av plankorsningar. Stanna alltid när vägskyddsanläggningar aktiveras. Det är det enklaste sättet att uppnå en god säkerhet vid passage av plankorsningar. Och kom ihåg att det faktiskt handlar om liv och död på riktigt.

– Stanna aldrig för möte eller av andra skäl på en plankorsning och kryssa aldrig förbi fällda bommar. Helt enkelt: Chansa inte – Järnvägstrafiken har alltid företräde och tågen kan inte stanna fort. Om något händer så du blir stående på en plankorsning, larma genast via 112 eller 112-appen, säger Thomas Holm, arbetsmiljöchef på Green Cargo.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-11 12:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Green Cargo Järnvägssäkerhet