Regeringens Nationella plan för transportinfrastruktur, skriver Riksrevisionen lovar mer än den kan hålla. Regeringens Nationella plan för transportinfrastruktur, skriver Riksrevisionen lovar mer än den kan hålla.

Rapport om nationell plan för transportinfrastrukturen

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Nationell plan för transportinfrastrukturen. Den lovar mer än den kan hålla (RiR 2033:25).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att investeringarna i nationell
plan bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås, men inte på ett
effektivt sätt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den är
ett viktigt bidrag i arbetet med att utveckla processen kring framtagandet
av en ny nationell plan.

Regeringen står i begrepp att ta fram en ny infrastrukturproposition för att kunna fatta ett beslut om en ny nationell plan under 2026 och anser att Riksrevisionens iakttagelser och
rekommendationer utgör ett underlag i den fortsatta processen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Vill du ta del av hela Riksrevisionens rapport, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-06 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Nationell plan för Transportinfrastruktur Regeringen Riksrevisionen Transportinfrastruktur