Foto: Stockholms Hamnar Foto: Stockholms Hamnar

Tullverket och Stockholms Hamnar intensifierar samarbetet mot organiserad brottslighet

Under 2023 eskalerade våldsbrottsligheten i landet, en utveckling som till stor del har sitt ursprung i narkotikahandel. Stockholms Hamnar och Tullverket samarbetar sedan lång tid tillbaka för att motverka tullbrottslighet där införsel av narkotika har en särställning. För att ytterligare förstärka detta samarbete har parterna nu undertecknat en ny gemensam överenskommelse.

Stockholms Hamnars verksamhet är av avgörande betydelse för samhället när det gäller transporter och varuförsörjning. Alla fasta hamnanläggningar är civila skyddsobjekt och det pågår kontinuerligt ett omfattande säkerhetsarbete med gedigna kontroll- och övningsprogram samt revisioner som grundläggande förutsättningar.

I både den dagliga verksamheten och den strategiska planeringen har Stockholms Hamnar nära samarbeten med Polismyndigheten, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Tullverket, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Samverkan Stockholmsregionen. För att intensifiera insatserna mot narkotikahandel och gängbrottslighet har nu Tullverket och Stockholms Hamnar enats om att fördjupa sitt samarbete genom den gemensamma överenskommelsen.

– Det är oerhört viktigt att både i den egna verksamheten och i samverkan med andra motverka införsel och handel med narkotika. På Stockholms Hamnar är vi mycket nöjda över att samarbetet med Tullverket ytterligare fördjupas genom den nya överenskommelsen. Det är genom gemensamma insatser vi verkligen kan göra skillnad, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnars uppdrag när det gäller att förhindra tullbrottslighet innebär att skapa fysiska förutsättningar, som att skapa ändamålsenliga ytor och lokaler för Tullverket. Hamnens personal kan med sin djupa kunskap om verksamheten och sina observationer bidra med värdefull information till Tullverket vid misstanke eller upptäckt av brottslig verksamhet.

Säkerhetskraven för hamn- och sjöfartsskydd är omfattande. Stockholms Hamnar har en betydande roll i att säkerställa så kallat skalskydd inom hamnen, vilket innebär att genom åtgärder som staket, kameraövervakning, bevakning och korthantering se till att obehöriga inte kan ta sig in i eller vistas inom hamnanläggningarna.

– Tullverket har en nyckelroll i kampen mot den kriminella ekonomin. Under 2023 beslagtog vi en dubbelt så stor mängd narkotika jämfört med året innan. Vi är mycket glada över det engagemang Stockholms Hamnar visar genom den nya överenskommelsen, där vi tillsammans arbetar för att motverka organiserad tullbrottslighet. Det är sådan här samverkan som gör skillnad och kan bidra till ett tryggare samhälle säger Mikael Lindgren, sakkunnig Tullverket.

Tullverket övervakar och kontrollerar varuflödet in och ut ur Sverige. Verket ser till att korrekta tullavgifter, skatter och andra avgifter betalas in och att regler för in- och utförselrestriktioner följs.

Några av de stadfästa åtagandena i samarbetsöverenskommelsen inkluderar:

  • Samarbete för att minimera risken för infiltration i gods- och passagerarflöden samt förhindra tullbrottslig verksamhet.
  • Stockholms Hamnars personal ska på eget initiativ rapportera till Tullverket vid upptäckt av eller misstanke om tullbrottslig verksamhet.
  • Stockholms Hamnar ska på begäran bistå Tullverket med branschkunskap och information om företagets transporter, varu- och passagerarflöden.
  • Tullverket kommer att erbjuda utbildnings- och informationsinsatser.
  • Parterna ska aktivt använda överenskomna kontaktvägar och ha samverkansforum.
  • Lokala samverkansmöten kommer att hållas i respektive hamn för att diskutera lokala frågor.

Under 2024 kommer Stockholms Hamnar att genomföra utbildningar för sin personal för att säkerställa kunskap, ansvar och rutiner för att motverka tullbrottslighet.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-11 15:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Kriminalitet Narkotika Smuggling Stockholms hamnar Tullverket