Samriskföretag mellan Dachser och Fercam Italia

Dachser forsätter att utvecklas och när Dachser tar över majoriteten av Dachser & Fercam Italia, betyder det att det italienska logistikföretaget Fercams styckegods- och kontraktslogistikdivisioner till stor del tillhör Dachser.

Den 28 mars meddelade Dachser att de förvärvat 80 procent av aktierna i samriskföretaget Dachser & Fercam Italia. EU-kommissionen godkände projektet i november 2023.

Fercam slog sedan samman de två affärsområdena Distribution och Logistik med nästan 1 000 anställda och 43 platser i Italien, till en självständigt operativ organisation. Dachser & Fercam Italia startade sin verksamhet i början av året. Samtliga anställda inom divisionerna Fercam Distribution och Logistics anställdes.

Fercam behåller 20 procent av aktierna i det gemensamma företaget. Affärsområdena Fercam Transport (nationell och internationell väg- och järnvägstransport), Fercam Air & Ocean och Fercam Special Services (konst- och mässlogistik, flyttjänster samt arkivtjänster och dokumenthantering) inklusive alla utländska företag, påverkas inte av transaktionen och förblir helägt Ägs av Fercam Group.

Logistikleverantören baserad i Kempten och Fercam har ett tjugoårigt partnerskap där det sydtyrolska familjeföretaget redan har distribuerat styckegodstransporter av industri- och konsumentvaror från det europeiska Dachser-nätverket i Italien och matat in motsvarande transporter från Italien till det europeiska nätverket .

Full integration i Dachsers system och processer kan nu börja. ”Att fortsätta styckegods- och kontraktslogistikverksamheten under paraplyet av Dachser-nätverket är det rätta steget för att säkerställa positiv utveckling och framtida tillväxt i Italien och Europa”, säger Hannes Baumgartner, managing partner för Fercam.

Dachser har inga egna platser i Italien i den europeiska logistikdivisionen, så det finns inga dubbletter av strukturer. Inom livsmedelslogistiksektorn har det funnits tre Dachser-platser i Italien sedan 2017. Dachser Italy Food Logistics kommer att fortsätta att verka självständigt på marknaden, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-15 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dachser Fercam Godstransport Järnvägstransport Samriskbolag