"Vi vill även återvinna återvunnen plast", säger Andreas Annerstedt, chef för Plasmans forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborg. "Vi vill även återvinna återvunnen plast", säger Andreas Annerstedt, chef för Plasmans forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborg.

Mer återvunnen plast i fordon

Från och med 2025 kommer en fjärdedel av alla plastdelar i Volvos fordon att vara gjorda av återvunnen eller biobaserad plast, gäller både personbilar och lastvagnar. Volvos initiativ är bara ett exempel på hur världens biltillverkare går över till mer hållbar tillverkning.

Men utmaningarna är många.
– Vi har haft liten kunskap om hur återvunnen och biobaserad plast beter sig i färdiga bildelar. Vi är nu glada att få vara med och utveckla den kunskapen, säger Andreas Annerstedt, chef för Plasmans forsknings- och utvecklingsenhet i Göteborg.

År 2020 bjöd svenska forskningsinstitutet RISE in Plasman att delta i en studie om hur återvunnen plast fungerar i färdiga bildelar. I projektet, som involverade Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och flera andra företag, har Plasman gjutit, målat och testat delar med en högre andel återvunnen plast. Resultaten överträffade förväntningarna.
– Våra tester visar att vi kan tillverka delar med återvunnen plast med bibehållna egenskaper och funktioner. Det gör att vi kan möta leverantörernas krav i framtida tillverkningsprogram, och det känns riktigt bra, säger Andreas.

Samtidigt behövs mer kunskap om hur väl återvunnen plast håller under bilens livslängd. Andreas Annerstedt och hans team tittar också på ”återvinning av det återvunna”.
– Låt oss säga att vi tillverkar en stötfångare som är monterad på en bil, och några år senare kraschar bilen. Sedan vill vi få tillbaka delen till oss och smälta ner den till en ny stötfångare. Återvinning av den en gång återvunna plasten så att säga, säger Anderas.

Plasman AB kommer snart att delta i ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka hur designprocessen kan förenkla återvinningen genom att minska användningen av lim, metaller och plastblandningar.
– Vi måste hålla jämna steg med forskningen. Att bidra till en mer hållbar fordonsindustri ger oss en stark konkurrensfördel, säger Andreas Annerstedt.

Forskningsprojektet startade 2023 och kommer att pågå i två år. RISE leder projektet med 15 partners inom fordonsindustrin, underleverantörer som tillverkar komponenterna, bildemonterare/verkstäder, återvinningsföretag, blandare, materialleverantörer och branschorganisationer.

RISE-projektet använder återvunnen plast från både industriavfall och hushållsavfall. 29 testomgångar har genomförts med tillverkning av bil- och lastbilskomponenter. Testerna har kommit fram till att återvunnen plast kan användas i bilkomponenter, även i delar med höga krav på säkerhet och ytfinish.

Plasman är en ledande global tillverkare av stötfångare, galler, exteriörtrim och delsystemskomponenter och bolagets huvudkontor ligger i Oldcastle, Ontario.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-12 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreas Annerstedt Återvunnen Plats Miljö Plasman Plast i Fordon RISE