Här har Mindaugas Palaskas och chaufför Sergey Kovalev stannat till på Thermo Transits fiskterminal. Här har Mindaugas Palaskas och chaufför Sergey Kovalev stannat till på Thermo Transits fiskterminal.

Girtekas vd:s On the Road redovisad i 40 videor

Litauiska Girtekas vd Mindaugas Paulaskas gav sig tillsammans med chaufför Sergey Kovalev, ut på en 760 mil resa. Huvudsyftet med hela On the Road-projektet var att komma närmare förarnas vardag, förstå dem och möta deras utmaningar och möjligheter, något som dokumenterats med ett stort antal videoinspelningar. Nu är resan över och vi kan ta del av Paulaskas upplevelser i engelsktextade videoinslag.

Vi har tidigare berättat att Girtekas vd Mindaugas Paulaskas tillsammans med en av företagets chaufförer, Sergey Kovalev, gett sig ut i verkligheten och kört lastbil under elva dagar och tillryggalagt en sträcka på 760 mil. Huvudsyftet med hela projektet var att komma närmare förarnas vardag, förstå dem och möta deras utmaningar och möjligheter.

Under hela resan spelade Mindaugas och Sergey in mer än åtta timmars videomaterial, inklusive intervjuer med förare, inspelningar från parkeringsplatser, anläggningar, vägtrafik, dagliga uppgifter och annat. Resultatet är nästan 40 videor som täcker hela resan Mindaugas gjorde om livet för dessa dolda hjältar.

Samtidigt som Mindaugas levererade last till kunder, ställdes han även inför utmaningarna med att exempelvis leverera i tid, förbereda lastbilen, tanka, köra eco-driving, lastsäkring och att hantera tullen.

Problemen med brister på rastplatser och rastplatsers tillkortakommanden som exempelvis brist på faciliteter, kallt vatten i duschar och trånga parkeringsplatser, spelades in i detalj i videoserier som finns tillgängliga på Girteka Groups YouTube-kanal (man får scrolla en hel del). Alla inslag är textade på engelska.

Under elva dagar körde Mindaugas och Sergey 760 mil, besökte tio länder och övervakades ständigt i realtid av kontoret på samma sätt som alla Girtekas lastbilar övervakas. De reste 280 mil i hastigheter under 80 och över 440 mil i hastigheter mellan 81 och 83 km/h i timmen.

Som ett exempel på vad övervakningen av Girtekas fordon registrerar är bränsleförbrukningen. Under de 11 dagarna och de 760 milen visade övervakningen att de förbrukat i genomsnitt 27 liter per 10 mil. Mindaugas On The Road-projekt gav mycket data om prestanda, själva resan och Mindaugas och Sergeys körförmåga.

Under hela resan släppte de ut 3 900 kilo CO2 och fick 90 poäng på en 100 poängs eko-skala Girteka använder i sin fordonsövervakning. Det är ett mycket bra resultat med tanke på Mindaugas erfarenhetsnivån. Även om det var den första långdistansresan för Mindaugas, lyckades han skaffa en platinapoäng i sparsam körning vilket innebär att minska utsläppen på en mycket hög nivå.

Varför är fordonsövervakningen så viktig? Svaret är att om man har några tusen fordon och kan minska deras miljöpåverkan med 1 – 2 procent, betyder det mycket totalt.
– Så små steg för mig kan vara enorma för hela sektorn. Det var därför jag ville prova det själv. Och det var också viktigt för mig att bevisa att även en förarpraktikant kan klara det, säger Mindaugas.

Med tanke på att Mindaugas resa var hela 760 mil, gav det honom möjlighet att på riktigt uppleva vad lastbilschaufförer går igenom varje dag. Hans upplevelser av det dagliga livets med- och motgångar finns väl dokumenterade i den tidigare angivna länken. Det handlar inte bara om att leverera varor utan även om att visa den verkliga sidan av lastbilskörning och med det göra den mer tilltalande för människor.

Mindaugas erfarenhet lär oss hur viktiga förare är, inte bara för deras företag utan för alla som förlitar sig på att varorna ska levereras. Hans resa hjälper oss att uppskatta förarens jobb mer, visar det som en karriär full av verkliga erfarenheter och utmaningar värd att respektera och visa förståelse för.

Girteka vill också visa att företaget tar ansvar för och visar omsorg om förarna vilket gör att deras arbete blir mer intressant och viktigt.

 

Ett stopp på Global i Spanien för att tanka.
Ett stopp på Global i Spanien för att tanka.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-17 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsliv Eco-Driving Girteka Lastbilserfarenhet Mindaugas Paulaskas On the Road Sergey Kovalev