Transportstyrelsen kräver inget PEth-prov vid rutinmässig läkarkontroll för diabetiker. Transportstyrelsen kräver inget PEth-prov vid rutinmässig läkarkontroll för diabetiker.

Ej nödvändigt leverprov ledde till körkortsindragning

När Kalle gör sin rutinmässiga diabeteskontroll begär läkaren, utan Kalles vetskap, att ett PEth-provs ska tas. PEth visar leverns tillstånd. Värdet ligger över det tillåtna och Kalle får diagnosen missbrukare. ”Jag har aldrig kört onykter i hela mitt liv”, säger en förtvivlad Kalle som börjar kämpa för sitt körkort, men får se såväl körkort som körkortstillstånd indraget.

Vi har tidigare berättat om när ”Kalle” gjorde sin rutinmässiga diabeteskontroll och att läkaren då, utan att informera Kalle, lade till att ett PEth-prov skulle tas i samband med blodprovet. Ett PEth-prov visar leverns tillstånd som vid långvarig alkoholkonsumtion kan visa ett värde som överskrider det tillåtna för att inneha körkort.

Ett enstaka berusningstillfälle (alkoholkoncentration 1–1,5 promille) ger inte upphov till PEth-koncentration över 0,30 μmol/L, varken akut eller under efterföljande dygn. Där ligger också gränsvärdet för Transportstyrelsen och för när en läkare måste anmäla till Transportstyrelsen. Kalles första provsvar ligger på 0,89 μmol/L, men redan efter cirka fyra månader ligger värdet på 0,49 μmol/L.

När vi frågar Transportstyrelsen om PEth-prov måste tas i samband med en diabeteskontroll, är svaret nej. På frågan om en läkare har rätt att ta ett sådant prov utan personens vetskap, svarar Transportstyrelsen att det i så fall skulle vara märkligt.

Vi kontaktar i samband med den första artikeln Kalles läkare, hon som beställde PEth-provet utan Kalles vetskap, Tiia Toomessoo på Skåre vårdcentral i Karlstad, men hon gör kristallklart för oss att hon inte alls vill uttala sig och avslutar samtalet abrupt.

Helt plötsligt har Kalle, som aldrig kört onykter, kastats in i en utdragen process som kan leda till att han förlorar sitt körkort. I samband med att provsvaret kommer och Kalle får veta att ett PEth-prov tagits, erbjuds han ”hjälp med sitt alkoholberoende”.
– Jag blev stämplad som alkoholist. Inte heller fick jag information om att det som pågick kunde leda till att mitt körkort kunde dras in, säger Kalle.
När det stod klart att så kunde bli fallet, börjar Kalle kämpa för att få behålla sitt körkort.

Nu har körkortet ändå dragits in eftersom Transportstyrelsen rådgivande läkare anser att Kalle inte längre ”uppfyller kraven för att få ha körkort och har utifrån de inlämnade proven fått diagnosen missbruk”.

Kalle JO-anmäler läkaren, dr. Toomessoo, och påpekar att PEth-provet tagits utan hans vetskap och att det provet vid kontrollen inte krävs, att dr. Toomesso i samtal ställer frågan om Kalle är nykter när han kör vilket han upplevt som kränkande samt att hon hävdar att hon inte behöver informera Kalle innan hon anmäler honom till Transportstyrelsen, något som enligt Kalle inte stämmer enligt körkortslagen 10 kap. 5§.
– Sedan kan man undra om hennes uttalande om att hon varit med om att dra in flera körkort är att se som en merit, säger Kalle.
Kalle får dock inget gehör av JO.

Han bestrider även Transportstyrelsens beslut, men även det utan gehör. I sitt bestridande har Kalles arbetsgivares produktionschef inkommit med en solid karaktärsbeskrivning av Kalle som en duglig, omtyckt och pålitlig chaufför utan problem. Produktionschefen säger till oss att han har svårt att förstå varför denna situation alls har uppstått. Han ser inte heller att Kalles person signalerar ett missbruk.

Vi har tagit del av alla dokument från såväl JO, Transportstyrelsen samt dr. Toomessoo, men eftersom dr. Toomessoo har en tydligt negativ inställning till att uttala sig, får vi låta Kalles ord stå oemotsagda.

Kalle lyfter flera saker han ser som felaktiga, till och med som lögner. Bland annat att han inte informerades om att PEth-provet kunde leda till körkortsindragning. Det menar läkaren har gjorts.

Läkaren fortsätter driva missbrukslinjen och Kalle erbjuds ”nedtrappning av alkohol med insättning av mediciner som minskar alkoholsug”. Det var i september 2023.

Nästa brev Kalle får från dr. Toomessoo kommer den 27 december, ett par dagar efter vi publicerat den första artikeln. Då skriver hon att Kalle i september informerats om att nya prover måste tas för att förhindra körkortsåterkallelse.
– Det stämmer inte och jag undrar om hon skriver så för att ha ”ryggen fri”, säger Kalle.

Vid ett besök hos dr. Toomesso skriver hon sedan att ”det är relevant att ta ett alkoholprov om man bedömer ett körkortsintyg” och att hon vid besöket visat Kalle blanketten som visar att läkaren inte är skyldig att informera innan en anmälan görs till Transportstyrelsen.
– Det stämmer inte. Läkaren måste informera innan en anmälan enligt Transportstyrelsens föreskrifter i TSFS 2010:125 samt körkortslagen 10 kap. 5§, säger Kalle.
Även vi läser i texten: ”Innan anmälan görs ska körkortsinnehavaren underrättas”.

Kalles körkort och körkortstillstånd har nu återkallats i sex månader (eftersom ”brottet” inte är grovt). Han får inte ens köra moped.

De närmaste sex månaderna måste han lämna fyra prover som ligger inom gränsvärdet för PEth, annars förlängs återkallandet med ytterligare sex månader. När han väl lyckas få tillbaka körkortet måste Kalle lämna ytterligare ett prov efter sex månader, ett till efter ytterligare sex månader och ett sista efter tolv månader. Först därefter kan diagnosen ”missbruk” tas bort.
– Jag räknar med att få tillbaka körkortet i september i år, säger Kalle.

En rutinkontroll av diabetes har vänt upp och ner på hela Kalles tillvaro. Han är nu arbetslös, hans fru har inget körkort och de måste förlita sig på vänner och grannars välvilja om de behöver skjuts. Vem menar du är huvudansvarig för det som har hänt?
– Läkaren. Tveklöst. Att hon under vårt möte dessutom säger till mig att jag kanske hade otur som fick henne som läkare, gjorde mig förbannad, säger Kalle.

Kalle säger att han under hela processen upplevt dr. Toomessoo som empatilös och likgiltig inför den situation hon har skapat genom att ta ett prov som inte ens krävdes.
– Vem vill sedan anställa en chaufför på lite över 60 år som har haft sitt körkort återkallat i sex månader på grund av ett påstått ”missbruk”, frågar sig Kalle avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-05 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkoholintag Diabetes JO-anmälan Körkortsåterkallelse Läkarkontroll PEth-prov Transportstyrelsen