När denna olycka skedde fann Arbetsmiljöverket brister i rutinerna på Byggmax anläggning i Falköping. Foto: Privat. När denna olycka skedde fann Arbetsmiljöverket brister i rutinerna på Byggmax anläggning i Falköping. Foto: Privat.

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras

Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt ska det göras 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkesgruppen inom industrin. Truckar kör där människor rör sig därför är det alltid en risk med en truck. Truckar används inom alla verksamheter som har någon form av lager för varor eller material.
– Vi kommer därför att besöka många olika arbetsplatser, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Ett tryggt arbetsliv – Nollvision, på Arbetsmiljöverket.

Det är inte bara truckförare som drabbas av olyckor, utan även exempelvis lastbilschaufförer som ska få gods hanterat av truckförare. Detta aktualiserar åter fallet med Mina´s Åkeris chaufför Joakim Söderman som 2018 under en lossning på Byggmax i Falköping får ett virkespaket över sig med svåra skador som följd och lång sjukfrånvaro. Även åkeriet drabbas hårt ekonomiskt.

Arbetsmiljöverket konstaterar ”bristande rutiner” på platsen. Byggmax ville inte svara på våra frågor då. När Byggmax försäkrar Arbetsmiljöverket om att rutiner ska ses över och att truckförare ska ha rätt kompetens, avslutas ärendet.

Kanske kan man säga ”bättre sent än aldrig”, men nu kommer alltså Arbetsmiljöverket att göra en inspektionsinstats då man ska göra tillsyn på företag som har 5 – 99 anställda och som är verksamma inom trävaruindustrin, magasinering, mejerier, tillverkning av kläder samt större matvarubutiker. Tillsynsaktiviteten startar den 15 mars och pågår fram till årsskiftet.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera truckens tekniska egenskaper och undersöker om säkerhetsutrustningen som ska höra till trucken finns på plats. Vidare inspekteras utbytbar utrustning på truckarna. Ett exempel är truckens förlängningsgafflar där det finns risk att trucken överbelastas.

Mellan år 2018 och 2022 har 5 877 arbetsskador där en truck varit inblandad, anmälts till Försäkringskassan och därefter lett till sjukfrånvaro. En vanlig orsak till olycka är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter.

Nackproblem är vanliga skador för truckförare. Det beror på att när hjälpmedel saknas måste truckföraren titta upp på pallar högt upp i stallaget, som också kallas pallställ. Ett annat problem är att det inte finns separerade gångar för trucktrafiken och de arbetstagare som rör sig i närheten, vilket leder till tillbud.

Det är viktigt att ha rätt hjälpmedel som exempelvis speglar för att upptäcka rörelser kring trucktrafiken.
– Man kan också installera kameror som tydligt visar att ett fordon kommer för att bidra till en säkrare arbetsmiljö, säger Magnus Henriksson.

Under inspektionsinsatsen kontrolleras:
Att laddningsplatserna är korrekta med den säkerhetsutrustning som ska finnas samt att de är välventilerade.
Att stallagen har angiven maxvikt per bärplan, samt att det finns genomskjutningsskydd och påkörningsskydd där det behövs.

Och till sist kontrolleras det som hade kunnat göra skillnad i fallet med Joakim Söderman – nämligen att truckföraren har rätt kompetens samt har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck, något som förblev oklart i det aktuella fallet.

Saknas skriftligt tillstånd utgår en sanktionsavgift till arbetsgivaren.

När privatpersoner, lastbilar, gående och truckar rör sig på samma område för att lasta eller lossa utan avgränsningar, är det än viktigt att truckföraren har rätt kompetens samt nödvändiga hjälpmedel för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Bilden hämtad från en annan av Byggmax anläggningar en tid efter Söderströms olycka. Foto: Privat
När privatpersoner, lastbilar, gående och truckar rör sig på samma område för att lasta eller lossa utan avgränsningar, är det än viktigt att truckföraren har rätt kompetens samt nödvändiga hjälpmedel för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Bilden hämtad från en annan av Byggmax anläggningar en tid efter Söderströms olycka. Foto: Privat