Dachser investerade kraftigt i utbyggnaden av sina nätverk under 2023. För 2024 planeras investeringar på cirka 500 miljoner euro. Dachser investerade kraftigt i utbyggnaden av sina nätverk under 2023. För 2024 planeras investeringar på cirka 500 miljoner euro.

Dachser expanderar sitt globala nätverk

Efter den ekonomiska uppgången på logistikområdet till följd av coronapandemin och störningarna i de globala leveranskedjorna återgick branschen till det normala under 2023. Dachser hörde till de företag vars räkenskapsår präglades av svag efterfrågan på logistiktjänster mot bakgrund av betydande överkapacitet och kraftigt sjunkande priser inom flyg- och sjöfrakt.

Det medförde att koncernens intäkter minskade till cirka 7,1 miljarder euro, en nedgång med 12,5 procent jämfört med föregående år. Transporterade volymer föll med 4,6 procent till cirka 77,4 miljoner försändelser, medan tonnaget minskade med 6,5 procent till cirka 40,0 miljoner ton.

Mot bakgrund av den försvagade globala ekonomin och en utmanande marknadsmiljö var leveranskedjorna betydligt mindre pressade under 2023.
– Det gjorde att vi kunde fokusera på att förbättra produktiviteten, kapacitetsutnyttjandet och kvaliteten. Samtidigt gjorde vi stora investeringar i utbyggnaden av våra nätverk”, säger Burkhard Eling, vd för Dachser.

Jämfört med 2019, det sista året före krisen, var omsättningen under 2023 drygt 25 procent högre. Dachser rapporterade då en omsättning på cirka 5,7 miljarder euro.
Under 2023 genomförde företaget strategiska förvärv och etablerade nya samriskföretaganden i Nederländerna (Müller Fresh Food Logistics), Australien och Nya Zeeland (ACA International), Japan (50 procent joint venture för Dachser Japan), Italien (80 procent joint venture för Dachser & Fercam Italia), Sydafrika (100 procent aktieförvärv för Dachser South Africa) och Sverige (Frigoscandia). I intäktssiffrorna för 2023 ingår endast förvärven i Nederländerna och Oceanien under första halvåret.

Under 2023 hade Dachser medvetet en kontracyklisk och långsiktig investeringsstrategi då de utvidgade sitt europeiska styckegodsnätverk i Italien genom det tredje största förvärvet i företagets historia.
– Vi tog vara på potentialen på viktiga marknader för livsmedelslogistik i Benelux och Norden. Dessutom har vi nu våra egna anläggningar på de stora marknaderna i Japan och Australien, säger Eling.

Med utgångspunkt från de försiktiga ekonomiska prognoserna förväntar sig Dachser fortfarande låga volymer och endast en mindre intäktsökning under 2024.
– I vår strävan mot målet att bli världens mest integrerade logistikleverantör fortsätter vi att investera i att expandera och förbättra våra nätverk samt i digitalisering, klimatåtgärder och naturligtvis i våra anställda, säger Eling.
Under 2023 investerade Dachser mer än 244 miljoner euro och planen är att den siffran ska öka till över 500 miljoner euro 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-22 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Dachser Globalt Nätverk Godstransport