Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att varannan hästtransport har brister. Foto: Bilprovningen. Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att varannan hästtransport har brister. Foto: Bilprovningen.

Besiktningsstatistik 2023: Varannan hästtransport har brister

Den yrkesmässiga trafiken delar sin arbetsplats ”Vägen” med många andra, däribland hästtransporter. Oavsett hur ”duktig” man är på att köra hästtransport, måste även dessa fordon vårdas – inte minst med tanke på den dyrbara och oersättliga lasten.

Lätta släp för djurtransport är försedda med bromsar, har en större lastkapacitet och används huvudsakligen för att transportera hästar varför de oftast kallas för ”hästtransporter”.

Med tanke på ändamålet är det särskilt viktigt att fordonen är slitstarka, robusta och säkra.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 6 700 hästtransporter (0–3 500 kg bromsade) varav varannan (49,8 procent) hade brister.

Detta är en betydligt högre andel än för lätta släp i allmänhet där motsvarande siffra uppgick till 39,5 procent. I dessa fall ansvarar ägaren för att bristerna åtgärdas snarast, sedan får fordonet användas som vanligt.

Högst andel hästtransporter med brister hade Gävleborgs län med 57,4 procent och lägst Gotlands län med 33,3 procent.

Fler än var tredje (36,1 procent) hästtransport hade brister som kräver efterkontroll.

Bland lätta släp i allmänhet var motsvarande andel 24,1 procent. I dessa fall är bristerna så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

En övervägande majoritet av bristerna finns i bromssystemet (47,5 procent) följt av hjulsystemet (7,7 procent).

Det är avgörande för en hästtransport att bromsarna fungerar eftersom ”lasten” lever och inte kan lastsäkras som lösa föremål på ett släp.
– Man ska kunna köra mjukt och stanna i god tid. Annars kan färden bli otäck både för föraren och hästen, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-25 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Fordonsbesiktning Fordonsbrister Hästtransport