Clean Air-beläggningen som sprutas på aktiveras av solljus och riktar in sig särskilt på kväveoxider. Foto: RGVA. Clean Air-beläggningen som sprutas på aktiveras av solljus och riktar in sig särskilt på kväveoxider. Foto: RGVA.

Reklambanner som renar luften

RGVA har lanserat sin nya hållbara Traxx-bannerlösning. I samarbetet med Clean Air by Resysten och Hollywood Monster, har bannern fått en beläggning som kan "rena" föroreningar från luften.

Clean Air har arbetat som en del av ett ”joint venture” med Resysten som är företaget som skapade den ursprungliga avancerade antimikrobiella ytbeläggningen. Tillsammans har de utvecklat den tekniken under ett antal år till att bli en luftföroreningsborttagare.

Utgångspunkten för systemet är enkel. Kombinationen av en släpvagns stora yta och de sträckor den färdas, ger Clean Air-beläggningen många möjligheter att ”utöva sin magi”. Mike Freely, director of Clean Air, sade: ”Genom att bryta ner luftburna föroreningar helt enkelt genom att passera genom dem kan vi hjälpa företag när de strävar efter att minska utsläppen och förbättra hållbarheten.”

Beläggningen som sprutas på materialet aktiveras av solljus och riktar sig särskilt mot kväveoxider (NOx) i luften. Huvudingrediensen är titandioxid (TiO2) som bryter ner NOx-partiklar till kväve, syre och nitrater. De båda företagen hävdar att en släpvagn utrustad med en Traxx-bannerbeläggning kan motverka den negativa effekten av 2 555 genomsnittliga fordonsresor per år.

Systemet har tilldelats en ISO 22197–1-ackreditering. Den kan bryta upp 222 mg per m² NOx per dag och 64 m² banderoller på en 13,6 meters trailer kan ”rensa” cirka 5,2 kilo NOx per år, enligt tillverkaren.

Kieran McCabe, vd för RGVA, sade att även om vetenskapen bakom Clean Air-produkten är väletablerad, har de under en tid arbetat med att anpassa den för transportindustrin. ”Genom RGVA och Hollywood Monsters grafiska expertis kan vi nu förse transportörer med ett rörligt marknadsförings- och reklamverktyg som också levererar en fungerande hållbarhetslösning vilket är en unik kombination som vi är glada över att visa upp för våra kunder”, säger McCabe.

Simon McKenzie, vd för Hollywood Monster, sade: ”Denna produkt har förmågan att göra ett stort genomslag till en försumbar kostnad. Med hotande nettonoll-deadlines vill vi ta bort hindren för företag som försöker hitta sätt att minska sin dagliga miljöpåverkan”, skriver Commercial Motor.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Clean Air-banner Hollywood Monster Lutförorening Nettonoll Nix Reklambanner RGVA Traxx