"Nytt system behövs för vägtrafikens skatter och avgifter", säger Ulrik Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. "Nytt system behövs för vägtrafikens skatter och avgifter", säger Ulrik Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Nytt system behövs för vägtrafikens skatter och avgifter

Sveriges Åkeriföretag anser att ett nytt system för vägtrafikens skatter, avgifter och tullar sett ur ett omställningsperspektiv behöver utredas. En hemställan är nu skickad till regeringen där vi vill se en utredning där målet är att ta fram förslag till författningsändringar för att implementera ett nytt system för beskattning av vägtrafik.

Utredningen bör ske i samverkan med vägtrafikens intressenter och ha ett omställningsperspektiv i fokus både fram till 2030 och på längre sikt efter 2030 när en stor del av vägtrafiken förväntas ha förändrats kring ökad elektrifiering och ökad användning av fossilfria drivmedel. Utredningen bör omfatta alla vägtrafikfordon för person- och godstrafik.

Transportsektorn berörs av ett lapptäcke av skatter och avgifter.
– Idag saknas ett övergripande perspektiv vilket innebär att nya avgifter riskerar att täcka samma sak och staplas på varandra. Detta försvagar svensk konkurrenskraft och försvårar och fördyrar vardagen för svensk transportnäring, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Omställningen av transportsektorn går snabbt och skatter och styrmedel för transportsektorn behöver hänga med.

Med en allt högre grad fossilfri fordonsflotta behöver mötas av ett modernt skatte-, avgifts- och subventionssystem.
– Sverige behöver ett robust skattesystem som möter framtidens teknik vilket även Regeringen lyfter i sin klimathandlingsplan. Med kommande förändringar i Eurovinjettsystemet är det hög tid att påbörja ett arbete där man ser till helheten, avslutar Ulric Långberg.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-23 09:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransporter Sveriges Åkeriföretag Transportsektor Ulrik Långberg Vägavgifter Vägskatt