Chaufförer kör sparsamt – sant eller falskt?

I en av de första studierna som ger en röst åt lastbilschaufförer om hur miljövänligt de kör, kan forskarna nu visa på uppseendeväckande resultat. ”De flesta säger att de vill köra miljövänligt, men när man mäter visar det sig att många inte gör det”, säger Robin von Haartman, docent vid Högskolan i Gävle där studien genomförts.

Fraktvolymerna ökar för varje år i en aldrig tidigare skådad takt vilket leder till ytterligare utsläpp trots de senaste gröna innovationerna. Inrikestransporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och drygt 80 procent handlar om lastbilar.

Genom att i ett finskt transportbolag koppla vad förarna själv sade om sitt sparsamma körsätt till objektiva körresultat, kan ny forskning konstatera att det skaver.

Det forskarna såg var att det personliga engagemanget för miljön var avgörande och att uppmaningar från ledning och kollegor gjorde liten skillnad då detta engagemang i mycket formas utanför arbetslivet i de sociala grupper där föraren finns.
– Förarna behöver vara personligt engagerade för att verkligen motiveras till att köra miljövänligt, säger Robin von Haartman, docent i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Han menar att det sparsamma beteendet hos förarna behöver uppmuntras mera från samhället och att det förstås gäller alla medborgare, men eftersom dessa kör lastbil blir effekten så mycket större då de har en väldigt stor inverkan på de totala utsläppen.
– Viktigt är att inte bara peka finger utan ha en diskussion med dem där man lyfter fram hur viktiga de är i samhället, för våra transporter, men också för att minska miljöbelastningen. Att de är nyckelspelare egentligen, säger Robin von Haartman.

El- och vätgasdrivna lastbilar kommer att lösa problemen, men vi är inte där ännu och även med den nya tekniken kommer man fortfarande att använda mer energi om man kör oekonomiskt. Vi kan inte vänta på framtida innovationer.

Resultaten uppmanar också till ytterligare forskning för att bättre belysa ursprunget till mänskliga attityder.
– Vi hävdar att främjandet av miljömässig körning spelar större roll nu än någonsin. För att nå klimatmålet på 1,5 grader kan vi inte vänta på framtida innovationer, säger Robin von Haartman.

Originaltexten är författad av Douglas Öhrbom.