Gatik som arbetar med autonoma transporter har tagit hjälp av Goodyears Sightline-teknik.  Foto: Goodyear. Gatik som arbetar med autonoma transporter har tagit hjälp av Goodyears Sightline-teknik. Foto: Goodyear.

Smarta däck ska minska olyckorna

Goodyear är troligen mest känt som en global däcktillverkare, men i takt med att utvecklingen av autonoma funktioner hos fordon så blir insamlande och användande mobilitetsdata allt viktigare. Däck och hjul är då en särskilt spännande komponent med tanke på att de står i ständig kontakt med körbanan och kan samla in livsviktig data under färd.

Goodyear har arbetat med uppkopplad mobilitet under en längre tid och har en mängd olika samarbeten för att utveckla tekniken och insamlande av fordonsdata blir även en allt tydligare inkomstkälla för företag inom fordonsbranschen.

Vi fortsätter att uppmärksamma samarbetet mellan Goodyear och kanadensiska Gatik. Gatik, som arbetar med autonoma leveranslösningar med lätta och medelstora lastbilar i USA, har tillsammans med Goodyear integrerat intelligent däckteknologi i deras autonoma logistiklösningar.

Den banbrytande integrationen av Goodyear Sightline-teknologi med Gatiks autonoma flotta är branschens första, säger Gautam Narang, Gatiks vd och medgrundare i ett pressmeddelande.

De data som kommer i realtid från intelligent däckteknologi stärker säkerheten och förutsägbarheten för våra autonoma fordon och det gör även att de kan upprätthålla en hög effektivitet och tillförlitlighet samt minska stilleståndstiden i sina verksamheter.
– Vårt partnerskap med Goodyear är ytterligare ett steg i att stärka Gatiks ledarskap inom autonom teknologi, och det lägger emfas på vårt åtagande till att leverera fördelarna med B2B-logistik på medeldistans till marknaden, säger Gautam Narang.

Företagen genomför fortlöpande tester på Goodyears testanläggning i Texas och just Sightline är nyckeln till många av de olika samarbeten som har realiserats.

Systemet kan närmast liknas vid en smart klocka som övervakar hälsodata som puls och syrenivå så övervakar Goodyear Sightline hälsotillståndet hos det intelligenta däcket. Goodyear Sightline gör att det blir enklare att förstå däcken och erbjuder proaktiv information för att kommunicera när det behövs service eller byte.

ZF Cubix som även samarbetar även med Goodyear då deras system ZF Cubix är en skalbar styrningsprogramvara för fordonsrörelser som kan samköras med Sightline vilket ger fler däck- och vägdata till karossystemet som då kan leverera en förbättrad körupplevelse med högre komfort, kontroll och effektivitet.
– Vårt samarbete med Goodyear har som mål att korta ner varje centimeter på bromssträckan. Vi tror verkligen att vi kan bidra till färre olyckor och rädda liv när vi förbättrar integrationen av däck och bromssystem, säger Machteld de Kroon, vd för ZF Cubix.

Genom virtuella simuleringar och verkliga tester har Goodyear och ZF identifierat hur en integrerad lösning kan reducera risken för vattenplaning genom att flagga för fara för vattenplaning i ett tidigt skede och ge rekommendationer för optimal hastighet som stärker kontrollen över fordonet.

När en förhöjd risk för vattenplaning detekteras kan cubiX-systemet med hjälp av data för däckintelligens instruera ställdon på karossen att tillämpa korrigerande åtgärder som stabiliserar fordonet.

Systemsamarbetet mellan Goodyear Sightline och ZF Cubix kan enligt företagen även ge bättre fordonsrespons, mer direkt och linjär styrning, förstärkt svängrespons, högre stabilitet, lägre belastning på styrenheter och färre ovälkomna ingrepp.

För att lyckas med utvecklingen av intelligenta däck, samarbetar Goodyear med TDK med målet att accelerera utvecklingen och användningen av integrerad intelligent maskinvara och programvara i ekosystem för däck och fordon.

Tillsammans vill organisationerna ta ett robust däckmätningssystem till marknaden som kombinerar TDK:s expertis inom programvara, sensorer och elektroniska komponenter med Goodyears know-how om däckutveckling, intelligenta lösningar och branschtrender.

Goodyear har även ett samarbete med TNO, en nederländsk forskningsorganisation, däckintelligenstekniken kopplas samman med fordons ABS-system. Samarbetet mellan företagen har pågått sedan 2021.
– TNO är dedikerade till att stärka säkerheten, effektiviteten och hållbarheten för fordon. Vårt samarbete med Goodyear har som mål att korta ner varje centimeter på bromssträckan. Vi tror verkligen att vi kan bidra till färre olyckor och rädda liv när vi förbättrar integrationen av däck och bromssystem, säger Machteld de Kroon, vd, TNO.

Genom forskning och tester har Goodyear och TNO visat att ett utvecklat ABS-system, som kan läsa av information om däcktyp och aktuellt slitage, kan förkorta bromssträckan med så mycket som 1,75 meter. Detta skulle kunna förhindra, eller avsevärt minska skadorna, vid framtida olyckor.

Tekniken som innefattas i begreppet smarta däck är definitivt här för att stanna och utvecklingspotentialen är enorm om man ska tro företagen som använder den.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-22 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonomi Gatik Goodyear Goodyear Sightline Smarta Däck Uppkopplad Mobilitet ZF Cubix