Foto: varavagar.se Foto: varavagar.se

Transportföretagen startar namninsamling för bättre vägar i Sverige

Transportföretagens senaste kartläggning visar att var tredje väg i Sverige är i dåligt eller mycket dåligt skick. Lagom till några av Sveriges största resdagar startar nu Transportföretagen ett upprop för bättre vägar i hela landet.

Transportföretagens analyser visar att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker på långa vägar. För att stoppa fortsatt förfall av vägarna krävs det två miljarder mer per år till vägunderhåll. Vill vi minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs det en årlig budget på 7,9 miljarder kronor per år, vilket är mer än en dubblering av nuvarande underhållsbudget. Det skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

– Under jul- och nyårshelgen ger sig tusentals bilister ut på svenska vägar för att semestra eller hälsa på släkt och vänner. Detta på vägar som har blivit en trafikfara. Därför startar vi nu ett upprop för att få på plats nödvändiga satsningar, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagen har låtit bryta ner tillståndsuppgifterna på länsnivå. Resultatet är särskilt dystert för Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. I Jämtland var 2022 omkring var femte statlig väg i mycket dåligt tillstånd och år 2032 kan så mycket som nästan 40 procent av vägarna i Jämtland vara i mycket dåligt tillstånd.

Totalt beräknas underhållsskulden öka från dagens 13,2 miljarder till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs. Ökningen beror framför allt på att underhållsbudgeten inte räcker för att både förbättra tillståndet på prioriterade högtrafikerade vägar och samtidigt underhålla det lågtrafikerade vägnätet.

– Åtta av tio persontransporter sker på vägarna. Att vägarna försämras påverkar trafiksäkerheten och kommer i det långa loppet leda till sänkta hastigheter på våra vägar. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte heller i storstäder. Sämre vägar kommer sänka levnadsstandarden på landsbygden då det tar längre tid att ta sig fram. Nu måste regeringen se till att investera i och underhålla vår infrastruktur, säger Tina Thorsell.

Källa: Transportföretagen.

Läs mer om namninsamlingen och skriv under uppropet på www.varavagar.se

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-28 08:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Trafiksäkerhet Transportföretagen Vägunderhåll Våra vägar