Foto: Durham Police. Foto: Durham Police.

Ny kategori för fraktbrott måste skapas

Stölder ur lastbärare är ett utbrett problem och antalet tillgrepp fortsätter att öka. I Storbritannien vill nu RHA att den brittiska regeringen skapar en ny kategori för just dessa tillgrepp. Liknande tankegångar lyfts även i Sverige.

RHA :s Ashton Cull deltog i ett rundabordssamtal om fordonsbrottslighet på inrikeskontoret ledd av polisminister Chris Philp.

Cull förklarade för ministern att fraktbrott måste prioriteras av polisen och regeringen på grund av dess organiserade karaktär och inverkan på den bredare ekonomin. Det är dock fortfarande svårt att se hela omfattningen av problemet eftersom en anmälan om exempelvis stöld av gods inte skiljer sig från annan fordonsbrottslighet.

Att ge polisen möjligheten att registrera stölder av bränsle eller last från fraktfordon skulle bidra till att skapa en korrekt bild av vad åkare och chaufförer har att hantera. En specifik fraktbrottskategori med lämpliga riktlinjer för straffutmätning skulle också kunna bidra till att göra frakten mindre av ett mål.

År 2022 kom det in mer än 5 000 rapporter om lastbils- och lastbrott rapporterade i Storbritannien enligt National Freight and Cargo Crime Analysis Report. Detta beräknas ha kostat branschen motsvarande cirka 901 086 525 svenska kronor då detaljhandelsvärdet är högre.

Rundabordetsamtalet fokuserade på fordonsstölder, godsstölder och förbättrad fordonssäkerhet eftersom säkra lastbilsparkeringar kan minska fraktbrottsligheten.

RHA uppskattar att Storbritannien behöver 11 000 parkeringsplatser för lastbilar över hela landet. I Storbritannien har en nationell undersökning om lastbilsparkeringar dragit slutsatsen att användningen av nuvarande parkeringskapacitet är nära kritiska nivåer, skriver Trans.INFO.