46 procent av de kvinnliga bilisterna tror inte att någon stör sig på deras körning.   46 procent av de kvinnliga bilisterna tror inte att någon stör sig på deras körning.

Manliga förare tror de är bättre i trafiken

En majoritet av manliga bilförare tycker att de är bättre än genomsnittet på att köra bil och ju äldre de blir, desto mer övertygade är de att ingen annan stör sig på deras körning. Nästan varannan svensk bilist tror inte att någon annan har synpunkter på deras sätt att köra trots att så gott som alla stör sig på medtrafikanterna. Detta visar en undersökning från Kantar Media på uppdrag av Circle K, där svenska bilförare fått betygsätta sin egen körförmåga.

Circle K har ställt två frågor till över 3 000 bilförare i Sverige. Den första handlar om hur bra bilförare man anser sig vara och det visar sig att hela 44 procent anser sig bättre eller klart bättre än genomsnittet. Framför allt är det männen som håller upp snittet då hela 53 procent av dem anser sig vara bättre än genomsnittet, jämfört med 36 procent bland kvinnorna.

Det är möjligen ingen överraskning att män överlag har ett gott självförtroende i trafiken.
– Men, lite oroväckande är det om man jämför med olycksstatistiken som visar att 75 procent av alla som omkommer i någon form av trafikolycka är män. Så även om det är lite roligt med mäns övertro på sin körförmåga, så finns det en seriös baksida, säger Erika Albansson Söderlund, kommunikationschef på Circle K.

Självförtroendet hos manliga bilförare är som allra bäst i åldersgruppen 50–64 år där 3 av 5 (63 %) anser sig bättre än genomsnittet. Även hos kvinnor är det denna åldersgrupp som har bäst självförtroende i trafiken, men där är det 2 av 5 (41%) som anser sig bättre än genomsnittet.

Den andra frågan rör vad man tror att medtrafikanterna stör sig på med ens egen körning. Resultatet visar att nästan varannan bilist (45 %) är övertygad om att ingen stör sig på dem i trafiken. Något som ska ställas i relation till förra årets uppmärksammade undersökning från Circle K, där det framkom att 95 procent av alla trafikanter stör sig på en eller flera saker hos sina medtrafikanter.

Här är det dock kvinnor som har bättre självförtroende, då 46 procent svarade att de inte tror någon stör sig på deras körning jämfört med männens 44 procent.
– Det är lite humor att nästan alla svenska bilförare irriterar sig på andra i trafiken, men att vi samtidigt tror att ingen irriterar sig på oss. Självbilden kanske överträffar verkligheten, så möjligen är en smula reflektion på sin plats hos oss alla, säger Söderlund.

Det vanligaste störningsmomentet från undersökningen 2022 var att bilen bakom håller för kort avstånd. Hela 57 procent störde sig mest av allt på detta. Trots det är det endast 15 procent i årets undersökning som tror att andra irriterar sig på att man håller för kort avstånd. Vanligast är att man tror andra irriterar sig på att man kör för långsamt (26 %).

Hur bra bilförare är du?
4 procent anser sig vara sämre än genomsnittet (3 % män, 5 % kvinnor)
1 procent anser sig vara bland de 50 bästa förarna i Sverige (lika män/kvinnor)
I Jönköping och Kronoberg är det flest som anser sig vara bättre bilförare än andra (55 %)

Vad stör sig andra trafikanter på med din körning? (jämfört med vad man irriterar sig på med andras körning enligt undersökning från 2022)
15 procent tror att andra stör sig på att de håller för kort avstånd
57 procent irriterar sig på att andra ligger för nära (2022)
8 procent tror att andra irriterar sig på att de inte blinkar ut ur rondeller
37 procent irriterar sig på att andra inte blinkar ut ur rondeller (2022)
5 procent tror att andra irriterar sig på när de glömmer att blinka när de byter fil
35 procent irriterar sig på att andra inte blinkar när de byter fil (2022)

Totalt intervjuades 4301 personer i åldern 18–79 år, varav 3663 med körkort. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-21 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilkörning Circle K Förarkompetens Trafikbeteende Trafiksäkerhet Trafikvett