EU-förslag om djurtransporter stämplade som ”rent nonsens”

EU:s särskilda kommission för reformation av djurtransportreglerna har kommit med nya förslag. Danska åkerier, precis som Djurens Rätt, var snabba med att kritisera de nya förslagen och kallade dem "rent nonsens".

Fredagen den 1 december berättade vi om Djurens Rätts kritik av de lagda förslagen. EU-parlamentariker Peter Lundgren, tidigare Sverigedemokrat, bemötte Djurens Rätts kritik i vilken Djurens Rätt framhöll att parlamentarikerna slarvat bort möjligheten att påtagligt förändra djurens situation till det bättre. ”Djurens Rätt förstår inte hur verkligheten ser ut”, kontrade Peter Lundgren.

Nu kommer kritik även från danska åkerier. I enlighet med Farm to Fork-strategin (från jord till bord) som beskrivs i European Green Deal, har EU-kommissionen genomfört en omfattande översyn av EU:s djurtransportregler som är den mest omfattande reformen på två decennier.

Samtidigt läggs nya förslag fram för välbefinnande och spårbarhet för tamdjur, särskilt hundar och katter, för att upprätta enhetliga EU-standarder för avel, förvaring och hantering.

Dessa initiativ svarar mot kraven för ett hållbart jordbruk i linje med de övergripande målen för EU:s Green Deal-avtal.
Kortare restider och lossningsperioder; Djur måste lossas för vila, utfodring och vattning under långa resor. Särskilda regler kommer att gälla för slaktdjur, samt sårbara djur som oavvanda kalvar och dräktiga djur.
Ökade minimiutrymmeskrav; utsläppsrätter som säkerställer minsta möjliga utrymme för olika arter kommer att utökas och skräddarsys för varje djurtyp.
Temperaturberoende transportförhållanden; stränga villkor kommer att ställas för transport under extrema temperaturer. Transport under höga temperaturer över 30 grader kommer att begränsas till nattetid, och under 0°C, vägfordon måste täckas över och luftcirkulationen kontrolleras.
Skärpta exportregler; strängare regler för export av levande djur från EU, med förbättrade kontroller i tredjeländer för att anpassa sig till EU:s standarder.
Användning av digitala verktyg; implementering av digitala verktyg, såsom positionering i realtid av fordon och en central databas, för att underlätta efterlevnaden av transportregler.

Som svar på EU-kommissionens senaste förslag om att revidera djurtransportregler har den danska branschorganisationen ITD – International Transport Denmark , framfört svidande kritik och beskrivit planen som ”rent nonsens”.

Stefan K. Schou, vd för ITD, uttryckte sitt missnöje med de föreslagna ändringarna och betonade att EU-kommissionens avsikter att förbättra djurvälfärden genom uppdateringen inte stämmer överens med verkligheten. Enligt Schou innebär den nuvarande lagstiftningen utmaningar eftersom inte alla kan uppfylla de höga krav som ställs för djurtransporter, vilket leder till inkonsekvent tillämpning i hela EU, något även Peter Lundgren framförde i sitt bemötande av Djurens Rätts kritik, skriver Trans.INFO.

De danska åkerierna transporterar djur varje dag enligt högsta standard. Problemet med den nuvarande lagstiftningen är att alla inte kan följa de höga kraven”, förklarar Stefan K. Schou.

ITD hävdar att de föreslagna ändringarna, inklusive ändringar av utrymmeskrav och minskade transporttider, saknar tydliga vetenskapliga bevis som visar effektiviteten när det gäller att förbättra djurens välbefinnande. Schou påpekar: ”När jag tittar på förslagen framstår de för mig som icke-lösningar på icke-problem”, säger Schou.

En särskild oro som ITD tar upp är förslaget om att begränsa djurtransporter inom vissa temperaturintervall vilket skapar osäkerhet för åkare. Schou menar att förlita sig på väderprognoser inför onödig oförutsägbarhet i noggrant planerade djurtransporter. Han betonade att fokus borde ligga på att övervaka den faktiska temperaturen inuti transportfordon för att säkerställa verklig djurvälfärd

ITD uttryckte också besvikelse över att kommissionen inte tog upp en mer rimlig ansvarsfördelning för att bedöma djurs lämplighet för transport. För närvarande ankommer det på föraren att säkerställa djurens hälsa, ett ansvar som ITD anser bör vila på de bönder som är mer bekanta med deras boskap. Proffs har tidigare berättat om en svensk högt kvalificerad djurtransportör med ett fordon av senaste modell och som även blev vann första pris som lastbilsutställningens bästa djurbil, blivit bötfälld med 25 000 kronor för att ha transporterat ett nötkreatur med en böld på insidan av övre låret, en dom som tog djurvännen och transportören mycket hårt.

Det föreslagna lagförslaget ska nu behandlas i rådet och EU-parlamentet. ITD uppmanar Jacob Jensen, dansk minister för livsmedel, jordbruk och fiske, tillsammans med politiker i Bryssel, att noggrant utvärdera lagstiftningen. Föreningen har efterlyst lagstiftning grundad på fakta och som stödjer den höga standarden på djurtransporter i Danmark, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-11 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Djurens Rätt Djurens Väl Djurtransporter EU EU-kommission