Andreas Carlson på möte med EU:s transportministrar

Den 4 december deltar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på ett möte med Transportrådet (TTE) i Bryssel.

Ministrarna ska bland annat diskutera ett förslag från kommissionen om att reformera EU:s lagstiftning om körkort.

De ska även behandla frågor som ingår i lagstiftningspaketet för grönare transporter. Ett av förslagen innehåller ett harmoniserat regelverk inom EU för redovisning av växthusgasutsläpp från transporttjänster.

Regelverket ska ge transportköpare och resenärer tillgång till rättvisande och transparent information så att de kan göra informerade val.

På agendan står också ett förslag från kommissionen kring raster och viloperioder vid tillfällig persontransport.

Ministrarna ska även diskutera det så kallade sjöfartspaketet, som innehåller förslag som syftar till att öka sjösäkerheten och förhindra föroreningar från fartyg.