Efter avbrutna fusionen - Tevva stämmer ElectraMeccanica. Foto: Tevva. Efter avbrutna fusionen - Tevva stämmer ElectraMeccanica. Foto: Tevva.

Tevva stämmer ElectraMeccanica efter avbruten fusion

Tillverkaren av vätgaslastbilar Tevvas fusion med ElectraMeccanica skulle öppna den amerikanska marknaden för Tevva, men fusionen avbröts. Nu stämmer Tevva ElectraMeccanica.

Vi har tidigare berättat att Tevva genom en fusion med ElectraMeccanica (EMV) skulle komma in på den amerikanska marknaden där även huvudkontoret skulle förläggas. Men EMV avbröt abrupt fusionen med hänvisning till att Tevva skulle ha undanhållit viktig information.

Nu har Tevva lämnat in en stämningsansökan mot EMV och företagets vd Susan Docherty till USA:s distriktsdomstol i Arizona. Tevva söker upprättelse för den otillbörliga och oförtjänta uppsägningen av det bindande fusionsavtalet.

Tevva har valt att visa återhållsamhet genom att ge EMV fram till den 17 november 2023 för att nå en acceptabel lösning på denna situation. Stämningen gör anspråk på omfattande gottgörelser såsom 75 miljoner dollar i skadestånd, ett föreläggande som blockerar EMV från att ingå ett alternativt fusionsavtal och en skyddsorder som hindrar EMV från att förslösa sina pengar, vilka kommer att behövas för att betala Tevvas skadestånd, genom utdelningar, ersättning och liknande slösaktiga handlingar.

Tevvas verksamhet och affärsplaner är inte beroende av utfallet av stämningen. Efter sammanbrottet i relationen med EMV har Tevva återigen engagerat sig med ett antal investerare och offentliga företag som söker attraktiva, strategiska fusionspartners som Tevva.

Tevva är övertygad om att de kommer att säkra både medel- och långfristig finansiering som gör det möjligt för företaget att slutföra sin affärsplan och förändra den kommersiella lastbilsindustrin.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-07 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ElectraMeccanica EMV Tevva Vätgaslastbil