Foto: Scania Foto: Scania

Scania siktar på fossilfritt stål i sina lastbilar 2030

Scania och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om att fullt ut ersätta dagens leveranser av traditionellt stål till Scanias lastbilar med produkten Fossil-free steel år 2030. Skiftet påbörjas med mindre mängder år 2026 och blir en viktig del i omställningen till ett hållbart transportsystem.

SSAB är Scanias huvudleverantör av stål. Den nya överenskommelsen, ett nytt steg i företagens partnerskap, innebär enligt ett pressmeddelande från Scania kraftigt minskade klimatutsläpp. Den 100-procentiga målsättningen för gröna leveranser är en av de mest ambitiösa som SSAB och en kund enats om, skriver Scania. Den representerar också en långtgående plan inom First Movers Coalition (FMC), där Scania och SSAB är medlemmar för att minska klimatavtrycket inom sektorer som anses särskilt svåra att ställa om.

Genom FMC har Scania och SSAB åtagit sig att använda sin köpkraft för att skapa tidiga marknader för innovativa och gröna teknologier.
– Jag är glad och stolt över att vi har nått den här överenskommelsen. Scanias syfte är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. För att uppfylla syftet agerar vi längs hela värdekedjan tillsammans med partners såsom SSAB, som ligger i framkant i omställningen till en hållbar stålindustri, säger Christian Levin, vd på Scania.

– Vi ser verkligen fram emot att öka leveranserna av vårt fossilfria stål och därmed bidra till mer hållbara värdekedjor. Fossilfritt stål kommer att förändra spelplanen för tunga transporter. Det har samma höga kvalitet och tekniska egenskaper som traditionellt stål, och samtidigt som det produceras på ett hållbart sätt, kan det också återvinnas precis som man alltid har gjort med stål, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Scania har tagit fram en strategi om att år 2030 avsevärt ha minskat koldioxidutsläppen inom fyra så kallade ”hotspots”, som utgör cirka 80 procent av utsläppen i företagets leverantörskedja: batterier, stål, aluminium och gjutjärn.

SSAB planerar att leverera Fossil-free steel till marknaden i kommersiell skala år 2026 och i stor utsträckning ta bort koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till omkring 2030. SSABs Fossil-free steel tillverkas med HYBRIT-teknologin som ersätter det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas. Restprodukten är vatten istället för koldioxid.

Strategin och målen för att fasa ut fossilt i leverantörskedjan omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-14 14:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Stål Scania SSAB