Regler i visselblåsarlagen börjar tillämpas

Att för en anställd eller annan person ska anmäla oegentligheter och missförhållande, krävs ett visst mod. Visselblåsarlagen har funnits sedan 17 december 2021. Den 17 december 2023 måste alla företag med fler än 50 anställda implementera en visselblåsarlösning och rutiner för hur sådana ärenden ska hanteras.

Mot bakgrund av hur visselblåsaren anställd hos Postnord behandlades av företaget, är det välkommet att rutiner och visselblåsarlösningar måste införas i företag med minst 50 anställda.

Den svenska visselblåsarlagen heter egentligen ”Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och infördes som ett svar på EU:s visselblåsardirektiv i vilket skyddet för visselblåsare stärks, transparensen ökar och såväl företagets som de anställdas välmående värnas.

Rapportering om missförhållanden ska kunna ske både skriftligt och muntligt. Den som tar emot ärenden måste vara oberoende, följa upp inom viss tid och fatta beslut om nästa steg i ärendet.

Arbetsgivare behöver inte själva ordna hanteringen eftersom externa leverantörer kan anlitas. Alla anställda ska ha tillgång till rapporteringssystemet.

Vill du se hur en checklista för implementering av en visselblåsarlösning kan se ut, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-03 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-direktiv Rapportera om Missförhållanden Visselblåsare Visselblåsarlagen