Metacon har fått godkänd CE-märkning av HHG 50 för grön vätgas

Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått godkänd CE märkning av sin vätgasgenerator HHG 50 för framställning av drygt 50 Nm3 vätgas per timme. CE-märkningen är ett viktigt led i utvecklingen av deras kärnteknologi för deras kompakta reformers. Denna typ av enhet är avsedd för Metacons demonstrationsanläggning i Kempten i södra Tyskland där förberedelser för kommande installation pågår.

CE-märkningen bevisar och säkerställer att Metacons teknik och design uppfyller EU:s produktsäkerhetskrav. Detta innebär att man med tillämpning av motsvarande design och utförande kommer att kunna erhålla motsvarande certifieringar för sina andra produktfamiljer som är under utveckling.

Att produkterna uppfyller EU:s standarder och regelverk för produktsäkerhet är en förutsättning för att kunna sätta produkterna på marknaden och gör att Metacon kan sälja dem i hela EU. CE-märkningen innebär att de har fått ett Certificate of Conformity för reformern från ett EU-ackrediterat certifieringsorgan, i detta fall EuroCert, enligt gällande EU-direktiv och standarder för de delar som kräver särskild anmälan.

Nästa steg är att förbereda motsvarande certifieringar för Metacons större kommersiella vätgasgenerator HHG 250 som kommer att kunna producera närmare 300 Nm3 fossilfri vätgas per timme (cirka 25 kg), motsvarande cirka 200 ton vätgas per år i kontinuerlig drift. Eller för att illustrera med ett praktiskt exempel – tillräckligt med vätgas för mer än 1 500 vätgasbilar för att köra mer än 15 000 km vardera på ett år.

Produktionen av den första kompletta HHG 250 kan påbörjas så snart Metacons nya fabrik i Patras, Grekland, är helt färdigställd. Med ett tankningspris på 10 euro/kg kan en HHG 250 således inbringa cirka 2 miljoner euro per år till ägaren av en HHG-kopplad tankstation.

Affären för en biogasanläggning som investerar i uppgradering av biogasen till vätgas på detta vis kan ha en mycket kort återbetalningstid och bidra till att biogasanläggningen får en förnyad och förbättrad finansiell situation.

Denna information är sådan information som Metacon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-14 10:57
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Biogasdrift Biogasfordon Biogaslastbil EU Grön Biogas Metacon