Många fel när Skatteverket kontrollerar matbudsleveranser

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner kronor.

I en pågående kontrollinsats har Skatteverket hittills avslutat 74 utredningar av företag som erbjuder hemleveranser av restaurangmat. Utredningarna har resulterat i ytterligare 170 ärenden där vi beskattar företrädare och anställda. Arbetet fortsätter och i nuläget pågår ett 30-tal utredningar.

– Eftersom uppläggen består av flera olika aktörer blir det lite som att nysta i ett garn, en upptäckt leder till nästa, säger Caroline Wald, kontrollsamordnare på Skatteverket. Vi hittar nya aktörer värda att utreda allt eftersom.

Under pandemin exploderade marknaden för hemleveranser av mat från restauranger. Unga män på cykel eller moped med stora lådor på ryggen är en vanlig syn på gatorna i Sveriges storstäder.

Priset för hemleverans är lågt. Det ligger vanligen på cirka 40-50 kronor. Det ska räcka till lön, sociala avgifter, moms och andra omkostnader. Uppläggen som används är ofta avancerade. Det finns ett plattformsföretag som äger appen och som kan ha sitt säte utomlands. Vidare ingår ofta ett lager av mellanhänder som anställer eller kontrakterar matbuden.

– Våra farhågor att det förekommer mycket fel i branschen visar sig stämma, säger Caroline Wald. De vanligaste felen är oredovisade intäkter, oredovisade löner och arbetsgivaravgifter, momsfusk och bristande bokföring. Men vi ser också tecken på utnyttjande av människor med svag ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Kontrollerna visar att en majoritet av dem som levererar maten kommer från länder utanför EU. En del saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige, de är särskilt sårbara för exploatering.
– Vi misstänker att det förekommer en hel del felaktigheter kring identiteter. Ett exempel är att flera av matbuden loggar in i appen med en annan persons identitet, som på så sätt kan användas av flera. De som lånar ut sina identiteter är ofta personer med rätt att arbeta i Sverige, inte sällan tar de betalt av dem som lånar deras inloggning. I slutänden blir det ännu mindre kvar till den som faktiskt trampar ut med maten.

I en stor andel av utredningarna har Skatteverket gjort brottsanmälningar. I var tredje utredning förekommer samma deklarationsombud som misstänks vara en så kallad möjliggörare som hjälper till med upplägg för att undvika att betala skatt.

Från nästa år får Skatteverket utökade kontrollmöjligheter av branschen eftersom plattformsföretagen framöver är skyldiga att rapportera in uppgifter om de säljare som är anslutna till plattformen.

Skatteverkets rapport ”Riktad kontroll av matbudsföretag” är publicerad under Skatteverkets rapporter 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-30 09:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Cykelbud Fusk Matbud Skatteverket