Foto: Best Transport Foto: Best Transport

Best Transport får förlängt avtal för läkemedelsdistribution

Best Transport har fått fortsatt förtroende från Apoteket att utföra transporter av dos-förpackade läkemedel i KKBÖJ – Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping.

Best Transport är last mile-aktören som snabbt vuxit till Sveriges största aktör inom Healthcare-logistik. Företaget har under de senaste åren investerat i såväl temperaturreglerande fordon som kompetens, techutveckling och utbildning för att möta de krav hälsoindustrin och myndigheter ställer på transportörerna.

Sedan mars 2021 har Best Transport utfört Apotekets leveranser i KKBÖJ – Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping. Nu står det klart att Best Transport får Apotekets fortsatta förtroende när avtalet nu förlängs till och med mars 2025.

Distributionen av Apotekets gods sker enligt GDP – Good Distribution Practice. Det innebär att samtliga fordon i uppdraget tillgodoser ett temperaturkontrollerat utrymme inom intervallen +5 och + 25 C, samt att det säkerställs att godset inte kontamineras under transport. Best Transports GDP-fordon är utrustade med moderna IT-lösningar för temperaturövervakning samt spårbarhet och samtliga chaufförer har genomgått en GDP-utbildning.

– Det är oerhört viktigt att läkemedel och sjukvårdstillbehör kommer fram till rätt person, i rätt tid och på rätt sätt. Vi känner ett ansvar och sätter stolthet i att fortsätta stötta Apoteket med vår höga leveransprecision, vår expertis och vårt erfarna kontrolltorn, säger Mats Steen, tf vd på Best Transport. Allt enligt ett pressmeddelande från Best Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-07 14:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Apoteket Best Transport Företagsnyheter