Foto: Twitter.com/DGTes, endast för illustration. Foto: Twitter.com/DGTes, endast för illustration.

Spansk ”skämslista” påskyndar betalningar

De senaste siffrorna från vägtransportföretagens förening Fenadismer visar att Spaniens tillvägagångssätt för att minska eftersläpningen av betalningar inom transportsektorn genom att publicera en ”skämslista” med namnen på dem som är sena med att betala, fungerar. Så bra att septemberbetalningarna redan är anmärkningsvärt nära den lagstadgade betalningsfristen.

Tidigare i år publicerade vi en artikel om att Spanien skulle införa en ”skämslista” för dem som är sena med betalningar inom transportbranschen. I augusti publicerades den första listan.

De senaste uppgifterna från Permanent Delinquency Observatory för sena betalningar inom vägtransportsektorn i Spanien, sammanställda månadsvis av branschorganisationen Fenadismer, indikerar en anmärkningsvärd minskning av betalningseftersläpningen med så mycket som två tredjedelar.

I september noterades en märkbar minskning av betalningsvillkoren och landade på i genomsnitt 65 dagar. Det är första gången sedan starten av Permanent Delinquency Observatory som varje månad publiceras av Fenadismer i samarbete med Quijote Foundation for Transport, som betalningsförseningar har varit på en så låg nivå.

Siffran för september ligger nära den lagstadgade maxtiden.För den aktuella månaden hade cirka 66 procent av frakt- och mellanhandsföretag som inte uppfyllde kraven relativt små betalningsförseningar, endast mellan 60 och 90 dagar. Omvänt var det fortfarande 11 procent företag som inte uppfyllde kraven och hade betalningsförseningar på upp till 120 dagar vilket dock är en betydande förbättring jämfört med situationen 2022 då mer än 20 procent hamnade i denna kategori.

Det spanska transportministeriet publicerade i augusti för första gången listan över företag som bötfällts för att inte ha betalat i tid. Lista inkluderade 64 företag som fått böter på mellan motsvarande cirka 8 000 svenska kronor upp till cirka 295 000 svenska kronor.

Det högsta bötesbeloppet på nära 300 000 svenska kronor fick AtilaTrans, ett företag som tillhandahåller ett brett utbud av transporttjänster. På andra och tredje plats hamnade Mednartrans och Crisnova Vidrio.

Kuehne+Nagel fick böter på motsvarande 33 000 svenska kronor och DHL:s spanska filial fick två böter om lite över 23 600 svenska kronor var.

Läs hela artikeln här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-26 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: "Skämslista" Fenadismer Sena Betalningar Straffavgift