Foto: DFDS/Lundby Åkeri. Foto: DFDS/Lundby Åkeri.

DFDS Logistics förvärvar AB Lundby Åkeri

Den 1 september förvärvade DFDS Logitics inkråmet av AB Lundby Åkeri. Från och med samma datum går kund- och leverantörsavtal, fordon samt personal över från AB Lundby Åkerie till DFDS Logistics Services AB.

DFDS driver sedan 10 år eget åkeri med fokus på fordonstillverkningsindustrin och sysselsätter i dagsläget cirka 102 lastbilar och cirka 250 chaufförer.

Lundby Åkeri erbjuder transporter av containrar och trailers lokalt och regionalt i och runt Göteborg, men även specialtransporter med kranbilar. I förvärvet ingår 42 lastbilar och 75 trailers samt kund- och leverantörskontrakt.

Lundby Åkeris kundbas är välkänd för DFDS och transporttjänsterna som erbjuds är väl besläktade med DFDS’ befintliga verksamhet i regionen. DFDS och Lundby Åkeri har sedan många år kört sida vid sida inom fordonsindustrin och arbetssättet har varit mer eller mindre det samma i mångt och mycket hos bägge företag varför samma kvalitet kan garanteras även framledes.

Lundby Åkeri har även haft fokusområden som DFDS inte tidigare haft och tillsammans med DFDS skapas ett nytt affärsområde ”Container & Kran” som ska ledas av Jan Toft.

Lundby Åkeri ägs av Claes Toft och Jan Toft. Claes Toft går i pension inom kort och Jan Toft kommer att ansluta sig till DFDS tillsammans med 66 erfarna medarbetare varav 60 av dessa är chaufförer. Jan Toft är mycket glad över möjligheten att utöka kapaciteten och kundbasen inom området och då inte minst inom fordonsindustrin som utgör en ständigt växande kärna.

Affären ger DFDS även många fler möjligheter att fortsätta sin resa från HVO-lastbilar till el-lastbilar framöver.
– Vi har 30 el-lastbilar ute på uppdrag dagligen och vidare fokus på minst 20 till under året, säger Henrik Ageflod, vd på DFDS Logistics Services AB.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-04 11:26
Kategori: Nyheter
Taggar: DFDS Logistics Ellastbil Fordonsindustri Fordonstillverkning Henrik Ageflod HVO Jan Toft Kranbil Lundby Åkeri