Foto: Heidi Bodensjö/Proffs. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Polismyndigheten om stölder av sprängämnen

Polisens uppdrag är av stor vikt

När det gäller stölder av sprängämnen är Polismyndighetens arbete av stor vikt, men samarbetet med andra myndigheter i frågan är avgörande eftersom olika myndigheter har olika mandat. Dock framhärdar Polismyndigheten att stölder av sprängämnen oftast kan härledas till företag/arbetsplatser där sådana produkter används i arbetet.

Under Radio P4 Stockholms sändning den 3 augusti klockan 14.00 – 14.30, är ämnet stölder av sprängämnen som kan antas användas av kriminella för att utföra sprängdåd i vårt samhälle. Nationella bombskyddets tillförordnade chef Per Kristiansson får frågor om varifrån sprängämnen stjäls och lägger tyngdpunkten på att stölderna kan härledas till bland annat byggarbetsplatser och att det kan vara ”insider-jobb”.

I kontrast till detta står det Bergssprängnings Entreprenörernas Förenings (BEF) representant Jan Johansson säger i vår artikel. Han berättar att Sverige importerar stora mängder sprängämnen från Polen och att den svagaste länken är transporten och då särskilt när den kommer till Sverige och allt skydd som krävs i Polen försvinner.

Den akuta bristen på säkra rastplatser för tunga fordon gör transporter med begärligt gods till lätta mål för den grova kriminella brottsligheten i landet. Jan Johansson tar upp en stöld ur lastbil som skedde 2022 då 7 kartonger med vardera 200 förpackningar tändmedel stals

Vi frågar Polismyndigheten om deras uppfattning är att stölder av sprängämnen inte främst sker ur lastbärare och om bristen på säkra rastplatser för fordon som transporterar sprängämnen är något Polismyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter för att åtgärda.

Polismyndigheten svarar att typen av sprängladdningar i kriminell kontext i Sverige varierar, men konstruktioner innehållande dynamitsprängämne eller krutbaserade ämnen är vanligt. Vid flera ärenden har även handgranater använts.

I civilsamhället används dynamitsprängämnen på exempelvis byggarbetsplatser och där har Polismyndigheten sett att kriminella kommit över sprängämnen på arbetsplatsen genom stölder alternativt via någon anställd.
– När det gäller handgranater är dessa oftast insmugglade till Sverige. För hantering av explosiva varor krävs tillstånd, säger myndigheten.

Polisutredningar, där spräng- eller tändämnen tagits i beslag, visar att de kan härledas till legal verksamhet och arbetsplatser i Sverige. Samtidigt är det mycket ovanligt att det anmäls stölder av spräng- eller tändämnen från legal verksamhet, inklusive i samband med transport.

Polismyndigheten arbetar fortsatt med att prioritera och utveckla arbetet tillsammans med andra myndigheter och samhällsaktörer i syfte att förebygga, förhindra och försvåra för kriminella att få tillgång till och använda sig av farliga föremål i kriminella sammanhang.
– Polisens uppdrag är av stor vikt i det här arbetet, men samverkan med bland annat Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets forskningsinstitut (FOI), Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB), Trafikverket, Transportstyrelsen, räddningstjänsten, kommuner och branschorganisationer är avgörande då vi har olika ansvar och mandat i det gemensamma uppdraget, avslutar Polismyndigheten.