Foto: Police nationale / Twitter/genrébild. Foto: Police nationale / Twitter/genrébild.

Ny förordning ger dryga böter för överlast i Frankrike

En ny förordning som offentliggjordes i Frankrike den 7 juli ökar transportföretagens och deras huvudmäns ansvar för överlastning. Åkerier kan få böter på motsvarande nästan 18 000 svenska kronor. Även andra inblandade i överlastade godstransporter kan få böter. Förordningen inför också en ny åtgärd som tillåter fjärrkontroll av lastbilar och deras last.

Förordningen som publicerades i Frankrike den 7 juli ökar transportföretagens och deras huvudmäns ansvar i händelse av överlastning, skriver den franska branschtidningen Les Routiers för att uppmärksamma transportföretagen om detta. Förordningen är en del av Lom-lagen som antogs 2022 och syftar till att förbättra trafiksäkerheten och minska vägtransporternas miljöpåverkan.

Förodningen slår fast att transportörer som ger sina förare instruktioner som är oförenliga med de maximala axeltrycken, kan dömas till böter av 5:e graden vilket är den högsta bötesnivån för vägtrafikförseelser i Frankrike. Detta innebär således att transportörer kan få böter på upp till motsvarande nästan 18 000 svenska kronor för överlast.

I förordningen framgår också att avsändaren, speditören, åkeriet, ombudet eller mottagaren eller annan uppdragsgivare också kan åläggas böter av 5:e graden om de har gjort en falsk deklaration som har lett till att transporten blivit överlastad.

Detta innebär att alla som är involverade i en godstransport i Frankrike kan hållas ansvarig för överlastning även om de inte är förare av lastbilen.

Förordningen inför också en ny åtgärd som möjliggör fjärrkontroll av lastbilslaster som kan kontrolleras för överlast utan att behöva stoppas av polisen. Det är ännu inte känt om fjärrkontrollen kommer att göras med hjälp av nya radar eller befintlig utrustning som har konfigurerats för att utfärda böter utan att fordonet behöver stoppas, skriver Les Routiers.

Förordningen förväntas träda i kraft under de kommande månaderna, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bestllaransvar Böter Flordning Frankrike Överlastavgift Polis