I dag svarar åkeriet att man sistlidna torsdag reglerade skulden. Foto: Privat. I dag svarar åkeriet att man sistlidna torsdag reglerade skulden. Foto: Privat.

NTG om olaglig dragbil: ”Oacceptabelt”

Speditörer som figurerat i Proffs artiklar genom åren fortsätter att dra till sig uppmärksamhet från chaufförer ute på vägarna. Runt den 27 juli får vår redaktion in ett antal tips om att en NTG-trailer dras av ett fordon som har användningsförbud. Vi tar kontakt med en av dem som dock vill vara anonym.

Varför gjorde du en slagning på dragbilen?
– NTG har tidigare förekommit i flera av era artiklar och då med dragbilar som inte uppfyllt regelverken som gäller. Det är lätt att få fram fordonsuppgifter och ibland kan man bara inte låta bli att kontrollera, säger tipsaren.

Ekipaget står i Arvika när tipsaren fotograferar och kontrollerar dragbilen som det visar sig vara användningsförbud på. Användningsförbudet beror på en skatteskuld om ”bara” 3 163 kronor och frågan uppstår varför man inte reglerar en så liten skuld i stället för att hamna i denna situation samt ge speditören dåligt rykte.

När vi söker på fordonet ser vi att det ägs av LTS Laholms Åkeri som momsregistrerades 2020, men 2021 nekas de trafiktillstånd av Transportstyrelsen då efterfrågade kompletterande uppgifter aldrig sänds in. I stället använder en av styrelsemedlemmarna sitt eget trafiktillstånd i sin enskilda firma, ett tillstånd för åtta fordon, och lägger fordonen där. När vi frågar Transportstyrelsen finns det sju fordon på tillståndet varav den aktuella dragbilen är ett av dessa. Förutom den är övriga fordon utan anmärkning.

Vi försöker kontakta LTS Laholms Åkeri per telefon torsdagen den 27 juli, men ingen svarar. Vi får fram styrelseledamotens telefonnummer och ringer honom. När han svarar säger han att han inte är den vi söker utan ger oss ett telefonnummer till den vi faktiskt söker. På det numret svarar ingen, men vi skickar omgående budskapet att vi vill ha kontakt och bifogar våra frågor. SMS:et läses direkt, men något svar kommer inte.

När vi söker på telefonnumren visar det sig att de hänvisar till varandra. Vi påminner den som mottagit – och läst våra sms – om att tidsfristen snart löper ut.

I väntan på svar från åkeriet, tar vi kontakt med NTG vars företagsnamn hamnat i negativt fokus på grund av dragbilen. NTG säger att åkeriet inte är direkt kontrakterat av dem och att man inte kände till att en olaglig dragbil användes.
– Det är helt oacceptabelt. Vi tar detta allvarligt och kommer att undersöka saken närmare för att kunna vidta åtgärder så att detta inte ska kunna hända igen. Blir det relevant kommer vi även att agera gentemot underleverantören, säger NTG.

Under förmiddagen i dag kommer så ett svar från åkeriet som meddelar att summan betalats in i sin helhet under torsdagen den 27 juli och därmed är dragbilen åter laglig. Man bifogar bevis på detta.

Vår följdfråga om varför dragbilen använts trots användningsförbud landar i viss språkförbistring, men väl i att han befinner sig i Polen och att han inte kände till vilken dag avgiften skulle betalas.


"Oacceptabelt", säger NTG om den då olagliga dragbilen och säger att man ska undersöka saken vidare. Foto: Privat.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-31 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Användningsförbud LTS Laholms Åkeri AB NTG Olaglig Transport Skatteskuld Transportstyrelsen. Trafiktillstånd