Globalt trafiksäkerhetsindex ska rädda liv i trafiken

Cirka 1,3 miljoner liv går förlorade årligen och häpnadsväckande 50 miljoner individer skadas inom det globala transportsystemet.
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), med stöd av FIA Foundation, marknadsförde nyligen FIA Road Safety Index på Vision Zero-konferensen i Stockholm. Detta för att få offentliga och privata enheter inom transportsektorn att arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och på så sätt främja trafiksäkerheten.

Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner trafiksäkerhet som en folkhälsofråga och har identifierat företag som direkt involverade i nästan 50 procent av trafikrelaterade dödsfall, och FN har antagit en resolution som uppmanar företag och organisationer att mäta och rapportera sitt säkerhetsfotavtryck, och vidta åtgärder för att hantera den globala trafiksäkerhetskrisen.

För detta ändamål beslutade FIA att arbeta med AFRY för att utveckla ett omfattande verktyg för att mäta och förbättra organisationers och företags säkerhetsfotavtryck. För att göra det genomförde de sex pilotprojekt för att testa och utveckla FIA:s trafiksäkerhetsindex.

Vid Vision Zero-konferensen i Stockholm tillkännagav FIA att TotalEnergies har blivit det första företag i den privata sektorn att få 3-stjärnigt erkännande, den högsta prestationsnivån som en del av det nyligen lanserade FIA Road Safety Index.

− Om vi vill nå hållbarhetsmålet att halvera trafiksäkerhetsolyckor till 2030, måste vi alla ge oss in på resan mot att bygga en säkerhetskultur. Företag och organisationer har en enorm roll att spela och med FIA:s trafiksäkerhetsindex ger vi dem den heltäckande lösning de behöver för att bedöma, rapportera och vidta konkreta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Jag är glad att se att TotalEnergies har uppnått maximalt resultat. Jag är övertygad om att deras prestationer kommer att uppmuntra andra företag och organisationer att implementera indexet, säger FIA:s generalsekreterare för bilmobilitet och turism, Jacob Bangsgaard.

När organisationer och företag åtar sig att implementera FIA:s trafiksäkerhetsindex, lovar de att följa riktlinjer som prioriterar trafiksäkerhet inom sin verksamhet. AFRY kommer att stödja FIA och FIA:s medlemsklubbar i revisionsprocessen.
− När företag och organisationer integrerar trafiksäkerhet i sin hållbarhetsrapportering och aktivt strävar efter att förbättra sina betyg, kommer vi att se påtagliga resultat i räddade liv varje dag. Detta markerar ett viktigt steg mot att nå visionen om noll dödsfall inom transportsystemet, säger Claes Tingvall, Senior rådgivare trafiksäkerhet på AFRY och grundare av Nollvisionen.

FIA:s trafiksäkerhetsindex fungerar som en uppsättning mätbara indikatorer som gör det möjligt för både offentliga och privata enheter inom transportsektorn att arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Genom att integrera indexpoängen och pågående ansträngningar i sin hållbarhetsrapportering kan företag effektivt bedöma sin prestation och jämföra sina framsteg mot andra organisationer.

Dessutom kretsar FIA:s trafiksäkerhetsindex kring att kartlägga företagens värdekedja, vilket gör det möjligt för dem att identifiera och förbättra sina bidrag till trafiksäkerhet stegvis.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-20 13:59
Kategori: Nyheter
Taggar: AFRY FIA Foundation FIA Road Safety Index Nollvisionen Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsindex Vision Zero WHO