Genrebild. Foto: Tekniska verken i Linköping, arkiv Genrebild. Foto: Tekniska verken i Linköping, arkiv

Marknaden för gasfordon alltmer ljummen – Mobility Sweden kräver att regeringen agerar

Efter en dom i EU Tribunalen tillåts inte längre Sveriges skattebefrielse för biogas och biogasol. Detta syns nu i nyförsäljningen av tunga gasfordon som bromsar in från ett varmt segment till ett ljummet. Nu krävs åtgärder från regeringen för att hjälpa marknaden inte ska svalna ytterligare och för att klimatmålen ska nås. Det skriver Mobility Sweden och Energigas Sverige i ett gemensamt pressmeddelande.

Andelen gasfordon i nyregistreringarna ökade från 1,5 procent 2017 till nära 12 procent under årets fyra första månader. Den uppåtgående trenden är nu bruten. I spåren av domen har mindre företag redan nu valt att avvakta sina investeringar i tunga gasfordon på grund av osäkerheten som råder på marknaden.

De verkliga konsekvenserna av Tribunalens beslut kommer däremot att synas i statistiken först nästa år eftersom leveranstiden är 10–12 månader från att en order läggs till dess att fordonet registreras.

– I tider när marknaden får otydliga signaler om biodrivmedel, elektrifieringen och biogas, kommer kunder att vända sig tillbaka till dieselfordon. Nu har marknaden för tunga gasfordon gått från varm till ljummen och riskerar att bli helt kall. Alla transporter kommer inte i närtid att kunna elektrifieras och då har biogas varit ett viktigt komplement som vuxit de senaste åren. Då det tar tid att ställa om flottan är biodrivmedel inklusive HVO100 viktigt. Som ett komplement till elektrifieringen för vissa applikationer kommer även fossilfri vätgas att vara nödvändigt, säger Mattias Bergman på Mobility Sweden.

Svenska transportsektorn håller på att ställa om och Mobility Swedens färdplan från 2020 visar att 50 procent elektriska lastbilar över 16 ton kommer att registreras 2030, om styrmedel och laddinfrastruktur finns på plats. Elektrifierade lastbilar serietillverkas i Sverige sedan runt två år tillbaka men fortfarande är andelen elektrifierade lastbilar på marknaden låg eftersom omställningen just påbörjats.

Gasfordon kommer därmed att spela en viktig roll under överskådlig tid framöver för att vi ska nå både de nationella klimatmålen och EU:s klimatmål.

– Alla förnybara, hållbara alternativ kommer att behövas för att ställa om transportsektorn, särskilt för de tunga fordonen. Biogasen, med alla dess nyttor, är givetvis ett viktigt bidrag i detta sammanhang. För att nå klimatmålen krävs nu att regeringen säkerställer att det inte blir återkrav av den skattebefrielse som redan har beviljats och att de snarast återställer full skattebefrielse för biogas och biogasol. Genom nya regler i EU:s gruppundantagsförordning är det fullt möjligt, säger Maria Malmkvist på Energigas Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-16 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogasfordon Energiskatt Mobility Sweden