Transportsektorn ny måltavla för it-attacker

Transportsektorn i Sverige är mer utsatt än i de andra nordiska länderna och antalet ransomware-attacker mot transportsektorn fördubblades under 2022 enligt EU:s cybersäkerhetsbyrå. Västtrafik drabbades nyligen av it-problem som resulterade i försenade sjukresor och färdtjänsttransporter.

– Transporterna är en nyckelsektor i vår ekonomi och vi är beroende av den, både i våra privata och professionella liv. Att förstå cyberhoten, motivationen, trender och mönster samt vilken påverkan de kan ha, är avgörande om vi ska förbättra cybersäkerheten inom kritisk infrastruktur, säger Juhan Lepassaar, som är chef över EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa.

Det största hotet mot transportsektorn är ransomware enligt en rapport från Enisa. Ransomware står för 25 procent av alla angrepp. Datarelaterade hot som intrång och läckor är näst vanligast.

– Om man tittar på hotbilden mot Sverige under de senaste sex månaderna, så är det en bransch som sticker ut, och det är transportsektorn. Varför det är så är svårt att säga, men en stor del av sektorn ligger under kritisk infrastruktur. Ska du påverka landet på något sätt är det tacksamma mål. Det får stor uppmärksamhet, säger Check Points säkerhetsexpert Mats Ekdahl till Computer Sweden.

Han menar att främst DDoS-attacker uppmärksammas, men att det sker värre attacker som inte avslöjas i media.

Transportsektorn i Sverige är mer utsatt än i de andra nordiska länderna, enligt Mats Ekdahl. Senast i raden drabbades Västtrafik av it-problem som ledde till försenade sjukresor och färdtjänsttransporter.

Bakgrunden var en cyberattack mot Västtrafiks systemleverantör Structab.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-04 15:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Cyberattack Cybersäkerhet DDoS Infrastruktur