Norge vill införa EU:s regler om utstationering

Den norska regeringen vill införliva EU:s utstationeringsregler i sitt eget rättssystem. Rent konkret innebär det att chaufförer från utländska speditionsföretag som utför beställningar i Norge har samma arbetsvillkor som de som gäller i Norge när de kör i landet.

Norges arbetsminister Marte Mjøs Persen betonade att detta även och framför allt inkluderar reglerna om den norska minimilönen .

I framtiden kommer registrering att krävas innan chauffören kommer in i landet.

I praktiken måste till exempel tyska speditörer som skickar chaufförer till Norge nu övervinna ytterligare hinder. Å ena sidan på grund av de högre lönerna för förarna, å andra sidan på grund av den ökande byråkratiska insatsen.

Departementet i Oslo föreskriver att TSL-företag (Transport Services & Logistics) måste registrera sig hos den lokala yrkesinspektionen innan de reser in i Norge för att få information om företaget, föraren, fordonet och respektive transport.

Som föreskrivs i EU:s mobilitetspaket får transportföretag, till exempel från länder med lägre arbets- och lönekostnader, inte längre skicka sina förare till andra länder utan att följa lokal lönesättning och arbetsrätt. Norge ansluter sig nu till detta system även om det inte är medlem i EU.

På grund av den särskilt höga prisnivån i Norge kan de nya reglerna bli extra dyra för transportföretag som har mycket trafik dit. Medellönen i Norge motsvarar nästan 4 300 euro. Det finns ingen rikstäckande minimilön i Norge, men för lastbilschaufförer är den runt 18 euro i timmen, och i genomsnitt tjänar en lastbilschaufför i Norge över 20 euro i timmen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-18 16:07
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Norge Utstationeringsdirektivet