Mathem tar in fler lätta lastbilar, uppgraderade till el. Foto: Mathem Mathem tar in fler lätta lastbilar, uppgraderade till el. Foto: Mathem

Mathem utökar flottan med elkonverterade lastbilar

Under sommaren introducerade Mathem en ny typ av lätt ellastbil som tagits fram i samarbete med tech-bolaget REARQ. Bilen konverteras från diesel till el, och är ett viktigt steg i Mathems målsättning att ha en till hälften elektrifierad leveransflotta till 2025. Projektet, som introducerades i mindre skala, var mycket lyckat och nu ingår Mathem och REARQ ett långsiktigt samarbetsavtal som omfattar ytterligare 130 bilar och dessutom innebär markanta kostnadsbesparingar.

Mathem skriver i ett pressmeddelande att det långsiktiga samarbetsavtalet är ett viktigt steg som accelererar företagets omställning till hållbara transporter. Utöver uppgraderingen till mer miljövänlig eldrift innebär projektet även att fullt funktionella lastbilar och kyllösningar, som vanligtvis skulle anses vara i slutet av sin livstid, nu kan återbrukas på ett cirkulärt sätt.

Den operationella kostnaden för att driva bilarna blir dessutom 40 procent lägre jämfört med att driva flottan på diesel.

– Vi är väldigt glada över att det här projektet, som lanserades som ett test under sommaren, har blivit så lyckat och att vi nu har tagit beslutet att utöka samarbetet med REARQ. Vi har tydliga mål för att Mathems flotta ska elektrifieras, och att det dessutom visar sig att den operationella kostnaden blir så pass mycket lägre gör att det verkligen är win-win, säger Staffan Löttiger, utvecklingschef operations på Mathem.

Konvertering av en konventionell lätt lastbil går ut på att man monterar bort samtliga delar som har med dieseldriften att göra, till exempel motor, växellåda och bränsletankar. Därefter monterar man in en ny elmotor, växellåda och batterier.

I sista steget sätts själva drivlinan på plats, och därefter kopplas alla övriga system och funktioner på fordonet in och kontrolleras, till exempel klimatanläggning, lampor och instrumentpanel.

Slutligen programmeras fordonets datorer, bland annat för att optimera användandet och ge föraren stöd kring till exempel körning och laddning. När skåpet, inklusive kylanläggning, sedan är monterat är ellastbilen redo att användas.

– Mathem är verkligen pionjärer i att hitta nya sätt att accelerera sin omställning till hållbara transporter, i detta fall genom att uppgradera befintliga resurser och tänka cirkulärt. Det är en förmån att få hjälpa till med detta och kunna leverera transportlösningar som både är mer hållbara och dessutom avsevärt sänker de operativa kostnaderna, säger Henrik Wallström, vd på REARQ.

Senast under försommaren introduceras de tio första konverterade elbilarna i Mathems flotta i Stockholm. Därefter uppgraderas de äldsta bilarna ur Mathems flotta successivt och tas in i som elbilar istället för att säljas vidare. Utöver dessa bilar finns redan två tidigare uppgraderade bilar i Göteborg.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-30 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elkonvertering Mathem REARQ