Foto: ABB, arkiv Foto: ABB, arkiv

Många hinder för att elektrifiera fullt ut

Ny global forskning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions visar att mer än hälften (59 procent) av respondenterna anser att omställningen till produktion av rena elfordon inte kan uppnås inom nuvarande föreskrivna tidsramar.

Även om 28 procent uttrycker åsikten att tidsfristerna är uppnåbara menar man också att där finns betydande utmaningar, medan 18 procent menar att nuvarande mål aldrig kommer att uppnås. Endast 11 procent anser att alla regionala mål för elfordonsanammandet per 2030–2040 är realistiska.

– Fordonsindustrin är mycket väl medveten om den påfrestning som föreslagna regionala tidtabeller innebär för att nå full elfordonsproduktion, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line.

Undersökningen lyfter också fram de utmaningar som anpassningar till en ny försörjningskedja för batterier innebär, något som ses som ett hinder av 19 procent av respondenterna, medan 16 procent oroar sig över de stora kapitalinvesteringar som krävs.

Brist på råvaror, lämplig infrastruktur och brist på elnätskapacitet ligger också högt upp på listan över problem som behöver lösas.

– Undersökningen bekräftar utmaningarna inom fordonsindustrin, att tillverkningen står under press och störningar i försörjningskedjan lett till avsevärd stress, säger Daniel Harrison, Automotive Analyst på Automotive Manufacturing Solutions.

Bristen på laddinfrastruktur anses som det allra största hindret för anammande av elfordon av mer än en fjärdedel (26 procent) av de tillfrågade medan 17 procent lyfter fram de höga fordonspriserna som det största hindret för elfordonstillväxt.

ABB:s undersökning innefattar närmare 600 globala branschexperter, från fordonstillverkare till alla nivåer inom ledning, konstruktion och andra specialister runt om i fordonsindustrin.

Läs mer och ladda ned ABB & AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey tillsammans med infografik här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-10 13:02
Kategori: Nyheter
Taggar: ABB Robotics Elektrifiering Undersökningar