Transportsektorn hårt drabbad av konkurser

Konkurserna bland svenska företag låg i slutet på förra året redan på rekordhöga nivåer men fortsätter att öka, enligt ny statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Transportsektorn och byggföretag är bland de hårdast drabbade.

Konkurserna under 2023 har hittills varit det högsta antalet på tio år och 47 procent högre än januari i fjol. Samtidigt har antalet nystartade bolag minskat med 46 procent.

Under januari månad ökade konkurserna i Sverige totalt sett med 47 procent och antalet nystartade bolag minskade med 46 procent, i jämförelse med samma period i fjol.

Konkurserna har ökat stadigt inom de flesta branscher under hela hösten. Den topp som noterades under december månad har under januari månad fortsatt att öka.
– Konkurserna har ökat stadigt hela hösten och antalet nystartade bolag har minskat. Vi var nog många som hoppades på att toppen skulle vara nådd i och med de rekordhöga antalet konkurser vi såg under december månad, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC.

– Men den negativa spiralen med extremt hög osäkerhet, fortsatt hög inflation och ökade kostnader i form av både räntor och elpriser har dessvärre bara eskalerat ytterligare under den första delen på året. Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar på det lägsta förtroendet bland svenska företag inom vissa branscher sedan 90-talskrisen,

Enligt UC:s månadsstatistik har konkurserna under januari ökat med 150 procent inom transportsektorn, vilket innebär en dubblering av antalet konkurser i jämförelse med januari månad de senaste tio åren. Motsvarande siffra är 49 procent för byggföretag. Även detta motsvarar de högsta konkurserna under januari månad på 10 år.

Konkurserna under januari månad inom både transport och bygg är de högsta på tio år i jämförelse med motsvarande period. Under hela hösten har konkurser drabbat inte minst konsumentnära branscher, såsom handeln och hotell- och restaurang.

– Nu ser vi att de stora ökningarna sker inom branscher med nära koppling till industrin och stora långsiktiga investeringar. Till viss del beror detta troligtvis på en överetablering som skedde under pandemin då det gick bra för många byggföretag till följd av att exempelvis bostadsmarknaden blomstrade. Men att byggsektorn börjar sakta in är aldrig ett gott tecken, antalet lyftkranar i storstäderna brukar vara en avspegling av konjunkturen. Saknas optimism och framtidstro inleds färre byggprojekt, fortsätter Johanna Blomé.

– Transportsektorn är i sin tur som Sveriges pulsåder och nära förknippad med andra branscher. Sinar lagren och det inte finns material att frakta så minskar behovet av körningar, avslutar hon.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-02 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Konkurser UC