Kommer du under denna viadukt? Foto: Shutterstock. Kommer du under denna viadukt? Foto: Shutterstock.

Storleken har verkligen betydelse

Att inte veta höjden på det fordon man framför kan få omfattande följder när man kör under en viadukt. Det kan blir personskador, trafikstockning, fordonsskador och inte minst kostar det samhället stora summor att kontrollera och eventuellt reparera viadukten. För 268 000 lastbilschaufförer i Storbritannien spelar storleken verkligen en roll.

I alla länder kör lastbilar då och då in i för låga viadukter när föraren inte vet fordonets höjd. I Storbritannien visar siffror att lastbilar kör in i för låga viadukter cirka fem gånger varje dag vilket kostar skattebetalarna miljoner vare år. Problemet minskar inte utan ökar snarare i antal.

En undersökning visar att ungefär hälften av förarna i Storbritannien säger sig inte veta hur högt deras fordon är och planerar inte rutten därefter. Det kan leda till dryga böter för vårdslöshet i trafik.

I Storbritannien är det de egna förarna som står för majoriteten av brokrockarna. Vill du se statistik om det, finner du det här.

Trafiksäkerhetsexperter på Snooper uppmanar förare att ta reda på hur höga fordonen är som de framför och att planera rutten efter detta. Förare av höga fordon som misslyckas med att planera sin rutt och att göra kontroller, riskerar som ett minimum att bli av med sina behörigheter om nå¨got sker.

De flesta fall där ett fordon kör in i en viadukt betraktas som vårdslöshet i trafik av åklagarmyndigheten och åtal väcks. I de fall dödsfall eller allvarlig skada orsakas på grund av kollisionen är körkortsindragning obligatorisk och i sällsynta fall kan fängelse bli aktuellt.

Enligt uppgifter från brittiska Trafiksäkerhetsnämnden erkänner 43 procent av lastbilschaufförerna att de inte känner till storleken på sitt fordon, medan 52 procent medger att de inte har tagit hänsyn till låga viadukterroar när de planerar sina körningar.

De senaste årssiffrorna visar att ett fordon kör på en låg bro i Storbritannien fem gånger om dagen i genomsnitt vilket ger totalt 1 833 rapporterade viaduktkrockarbrostrejker. Varje olycka kostar i genomsnitt motsvarande 163 153 svenska kronor i reparations- och förseningskostnader som förarens arbetsgivare kan bli ansvarig för.

Dessa olyckor kostar de brittiska skattebetalarna motsvarande 288 752 350 svenbska kronor varje år. Trafiksäkerhetsteknikleverantören Snooper har tagit initiativ för att öka medvetenheten om problemet och vädjar till förare och åkerier att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fordonens storlekar registreras och att rutter planeras så att förarna är medvetna om eventuella låga viadukter på vägen.

Av någon anledning är antalet viaduktkrockar högre i mars månad i Storbritannien och det är viktigt att förare av höga fordon är medvetna om riskerna och vad de kan göra för att vara säkra. Gary Digva, grundare av Snooper sade: ”Brokrockar är en relevant fråga för en majoritet av förare och beslutsfattare, men många andra dagliga utmaningar kan ha prioritet. Lastbilschaufförer och åkerier måste vanligtvis hantera kundernas krav samtidigt som de jonglerar med både ekonomisk och tidspress, men att krocka med viadukter går att undvika.”

Att inte ta sig tid att ta reda på hur högt fordonet är och planera körningen efter det och då riskera att skada omgivningen och människor samt orsaka samhället stora kostnader menar Gary Digva är oansvarigt och underlåtenhet härtill ska medföra hårda straff.

Vill du veta mer om Snooper och deras verksamhet, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-17 10:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Brokrock Fordonshöjd Körkortsindragning Trafiksäkerhet Vårdslöshet i trafik Viaduktkrock