Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

KAK vill höja hastighetsgränsen för A-traktorer

KAK har sedan lång tid varit involverade i arbetet med att stärka säkerheten kring A-traktorer. När antalet fordon av den här sorten ökar har det funnits anledning att se över regelverken och förslagen har nu varit ute på remiss. Det skriver KAK i ett pressmeddelande.

– I februari 2022 medverkade KAK i ett samrådsmöte kring frågan om A-traktorer som Transportstyrelsen anordnade. Vi framförde då vår uppfattning i en rad frågor och det är glädjande att myndigheten hörsammat många av våra synpunkter i de förslag som läggs fram, säger Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd.

Några av förslagen som nu läggs fram handlar om krav på bältesanvändning och vinterdäck. Samtidigt menar KAK att den högsta tillåtna hastighet borde vara 45km/h, vilket är gränsen som gäller för moped klass 1 där mopedbilar ingår. Det uppstår en skevhet när A-traktorer som är mycket säkrare än mopedbilar inte får gå i samma hastighet. Samtidigt bör detta ske i kombination med krav på bättre trafikkunskaper, ett arbete som måste börja redan i skolan, skriver KAK i pressmeddelandet.

– A-traktorer spelar en viktig roll för ungas framkomlighet främst på landsbygden och på mindre orter. Det är bra att unga tidigt kommer i kontakt med fordon och trafik, men det ställer krav på goda trafikkunskaper. Nya arbetssätt i skolorna måste till där trafikskolorna med fördel kan involveras. Här måste politiker både på nationell och lokal nivå tänka till, menar Anders Ydstedt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-21 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor KAK